Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Hol az igazság? 1. kötet

Szabó Ervin

Kiadó : fapadoskonyv.hu

E-könyv megjelenés éve : 2011

ISBN : 978-963-32-9259-4

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

CURRICULUM VITAE

Születtem Szlaniczán, Árva megyében, 1877. augusztus 23-án. Evangélikus-reformátusvallású, katonai szolgálattól fölmentett magyar állampolgár vagyok.
A középiskolát az ungvári kir. kat. főgimnáziumban végeztem, mindvégig jeles eredménnyel.
Főiskolai tanulmányaimat a budapesti tudományegyetem jogi karán kezdtem, majd a két alapvizsga letétele után a bécsi egyetemen folytattam, ahol két szemeszternél több időt töltöttem. A tudori címet a budapesti egyetem államtudományi fakultásán szereztem meg.
Az 1899. év október havától a Képviselőház könyvtárában működtem, gyakornoki minőségben. 1900. február havában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara könyvtárának rendezésével bízattam meg, mely munka sikeres végrehajtása után, ugyanazon év november havában, a kamara könyvtárosává végleges minőségben megválasztottak. Ebben az állásban működöm jelenleg is.

 

(Szabó Ervin)

Curriculum vitae

Vádak a mai társadalom ellen

Vádak a mai társadalom ellen

Proletárgyermekek pusztulása

Harc a megélhetésért

A magyar szabadság

Hol az igazság!?

Kozákuralom Budapesten

Korlátlan sajtószabadság

Történelmi materializmus és szociológia

Jogállam

Tömeg vagy egyén

A történelmi materializmus és a szociológia

Ludwig Gumplowicz: Geschichte der Staatstheorien

Marx és Engels válogatott művei

Társadalmi harcok

Az agrárkérdés Magyarországon

A szerkesztő előszava

Filozófiai és szociológiai alapok

Lehetséges-e tudományos politika?

A proletárság lélektanához

Gyermekekről, akik nem születtek meg

A tőke és munka harca

A nagyipari munkásság élet- és lélektanához

A társadalomtudományi társaság feladatai

Varga Jenő: A magyar kartellek

A Taylor-rendszerről

A kizsákmányolás védelme

Köztisztviselők és munkások

Szabadság szocialista társadalomban

A szocializmus a magyar tudomány előtt

Kereszténység és szocializmus

A szocializmus és az emberi természet

A társadalmi fejlődés iránya

A szocializmus átalakulása

Földes Béla: A szocializmus


 
 

© 2010 multimediaplaza.com