Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Mint a szép híves patakra…

A reformáció korának énekeiből

Kiadó : Gryllus Kft.

Mit kell tudni a zenei felvételeinkről?
Track lista
1. track 01. ˝Mint a szép híves patakra…˝ 42. zsoltár 129 Ft
2. track 02. A zsidó és magyar nemzetről 129 Ft
3. track 03. Húsvéti dicséret 129 Ft
4. track 04. Búcsúének 129 Ft
5. track 05. ˝Dávid Doég gonoszságát, hogy látá…˝ 52. zsoltár 129 Ft
6. track 06. Pünkösdi sequentia 129 Ft
7. track 07. Az utolsó ítéletről 129 Ft
8. track 08. A török rabságból való kiszabadulásért hálaadás 129 Ft
9. track 09. Az igaz hit által való idvezülésnek módjáról 129 Ft
10. track 10. Karácsonyra angyali szózat 129 Ft
11. track 11. Házasének 129 Ft
12. track 12. ˝Tebenned bíztunk eleitől fogva˝ 90. zsoltár 129 Ft
13. track 13. Prédikáció utáni dicséret 129 Ft
14. track 14. Dicséret a Krisztusnak feltámadásáról 129 Ft
15. track 15. Eljött hozzánk az üdvösség 129 Ft
16. track 16. Könyörgés Krisztus közbenjárásáért 129 Ft
17. track 17. ˝Szent Dávid próféta éneklő könyvének…˝ 23. zsoltár 129 Ft
18. track 18. ˝Bűnösök, hozzád kiáltunk˝ 130. zsoltár 129 Ft
19. track 19. ˝Bocsásd meg, Úristen…˝ 129 Ft
20. track 20. Isten Áldásának Házárul 129 Ft
21. track 21. ˝Hívek az Istent velem dícsérjétek˝ 150. zsoltár 129 Ft
22. track 22. ˝Erős várunk nekünk az Isten˝ 156. zsoltár 129 Ft

 
 

© 2010 multimediaplaza.com