Emlékezés, emlékezet

és a történelem elbeszélése

Olvass bele!
"Emlékezet, történelem: távolról sem egyjelentésű fogalmak, s rá kell ébrednünk, hogy minden szembeállítja őket. Az emlékezet maga az élet, melyet élő csoportok hordoznak...a történelem [ellenben] mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nem létezik."

Pierre Nora francia történész e megállapítása az emlékezet (s ugyanígy az emlékezés) és a történelmi tudás szétválásáról az utóbbi idők egyik jellegzetes történetírói megközelítését alapozta meg. Az emlékezés újabb pszichológiai fogalma, és a történetírást az elbeszélés egyik lehetséges módjaként tudatosító elmélet viszont lényegi azonosságot, legalábbis némi folytonosságot teremt emlékezet és történelem között. Ez az elképzelés ugyanis az emlékezést, a belőle fakadó kollektív emlékezetet, végül pedig magát a történetírói tudást kivétel nélkül konstrukciókként magyarázza, így a belőlük adódó tudást (értékrendet és világlátást) nem "tükrözés", "utánzás" vagy "rekonstruálás", hanem a kifejezetten konstruálás eredményének tekinti.
Mindezek folyományaként a modern (nemzeti) történetírás, amely múlt századi megszületésétől kezdődően az igazság és a tudományos ismeret egyedüli letéteményesének hirdeti magát, szintén radikálisan új értelmet kaphat. Így válhat lehetővé, hogy a korábbiaktól eltérően fogalmazzuk meg a szakszerű történetírás természetét. Ennek során szükségképpen előtérbe kerül a múlt elmondásának, az elbeszélés hogyanjának mindeddig alárendelt kérdése, az, amit hagyományosan a történetírói stílusnak szoktak nevezni.
A könyvben részletesen kifejtett elgondolások értelmében az elbeszélői stílus valójában maga a történet, mivel az, ahogyan a történész az emlékezés, illetve az emlékezet megőrzött anyagából saját múltról szóló történetét megalkotja, döntően megszabja a múlt így megrajzolt képét.

További ajánlatunk

Magyarország globális története - A kezdetektől 1868-ig
borító: Magyarország globális története - A kezdetektől 1868-ig>
3 799 Ft
Holokauszttörténetek
borító: Holokauszttörténetek>
4 299 Ft
Titkos társaság
borító: Titkos társaság>
2 999 Ft
A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak
borító: A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak>
2 990 Ft
44 meghökkentő eset a magyar történelemből. Becsület
borító: 44 meghökkentő eset a magyar történelemből. Becsület>
2 790 Ft
Égszakadás
borító: Égszakadás>
590 Ft
Magyarország története - Időrendi áttekintés
borító: Magyarország története - Időrendi áttekintés>
990 Ft
Romlás és kiútkeresés
borító: Romlás és kiútkeresés>
990 Ft

Hasznos holmik