apple store link

Az én kortársaim

Olvass bele!
apple store link

"A Redout előtti kioszkban az egyik nagy kerek márványasztalnál évek hosszú sora óta egy ugyanazon társaság kávézott a délutáni órákban. Nevesebb ügyvédek, egyetemi professzorok, kúriai bírák, képviselők gyűltek oda naponkint, mint mézre a darazsak. Szürke lateiner alakok voltak, akik jogi dolgokról vagy a napi élet fölvetődő kérdéseiről vitatkoztak, de akármilyen heves volt is a disputa, egyszerre megnémultak, mikor közöttük a legigénytelenebb közbeszólt, egy vézna, borotvált állú, vörhenyeges hajú és bajuszú öregúr, kinek kerek feje gőgösen hátravetve csak egy kicsinyt emelkedett ki, ahova be volt süppedve a kurta nyak miatt, a váll-lapockái közül. Ez az öregúr Csemegi volt.

Nem kell kiírni a keresztnevet. Csemegi csak egy volt, se őse nincsen, se utódja. Megérkezett és elment s többet hagyott itt örökségül, mint sok azokból, akik elődökben és utódokban századokig itt pengették a sarkantyút. Mert az igénytelen öregúr, kinek gyér bajusszal beárnyalt ajka körül a keserűség valamely elvitázhatlan jellege borongott, gazdagon gyümölcsöző pályát futott be. Sokan nagyon megcsodálták azt, de ő maga fitymálta és kicsinylette. Meg volt elégedve magával, de pályájával nem. Szíve tele volt nehezteléssel az emberiség iránt, ajka tele volt panasszal. Hatalmas agyvelejét kínos gondolatok feszítették, fejvánkosát kőkeménnyé tették a mellőzése fölött érzett bosszúságok. Tiszta látása csak a messzeségben érvényesült; a tudományos igazságok világaiban a hajszálnyi finomságokat is meg tudta különböztetni elméje boncoló erejével, de a közelben, a maga szűkebb perifériájában a legelfogultabb emberek köze tartozott. Jól mondta róla Lónyay Menyhért:

- Éles szeme van, de a saját személye elfogja előle a világosságot."

(részlet)

Előszó
A klub
Az elnöki szék
Horvát Boldizsár
Jókai mint képviselő
A főispánok
Orátorok, rétorok és fecsegők
Ferenc József mint elbeszélő
Patriachális élet a XX. század küszöbén
Szilágyi Dezső
Prileszky Tádé
Az István-szoba
Királyné a trónon
Udvari ebédek
A minisztertanácsok
Az özvegyek
Tisza Lajos és Munkácsy Mihály
Széll Kálmán
A havasi kürt és az óra
Tisza Kálmán és az írók
Az új parlament
A mi Áldzsink
Tisza Kálmán
Csemegi
Bánffy és titkára
Deák
A bán
A megkonfundált kísértetek
Szétbontott krónikák
Az utolsó tekintetes úr
A képviselői pertu
Ismerkedés a vasúton
A két Ludvigh

További ajánlatunk

Lágerek népe / Emlékezők
borító: Lágerek népe / Emlékezők>
3 599 Ft
Özvegy és leánya
borító: Özvegy és leánya>
690 Ft
A helység kalapácsa - Apostol - Útirajzok
borító: A helység kalapácsa - Apostol - Útirajzok>
590 Ft
Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)
borító: Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)>
2 590 Ft
The town in black
borító: The town in black>
2 690 Ft
Gyilkosok
borító: Gyilkosok>
490 Ft
Optimisták
borító: Optimisták>
1 290 Ft
Erzsébet királyné
borító: Erzsébet királyné>
990 Ft

Hasznos holmik