• E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
    2011

Zrínyi Miklós összes művei

Olvass bele!
  • E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
    2011
Ez az e-könyvünk PDF formátumban vásárolható meg.

Az 1958-as Zrínyi-összes óta a Kortárs Kiadó kötete az eddigi legteljesebb: az elmúlt évtizedek kutatási eredményeire építő – kiadás a költői művek és a prózai írások mellett több mint négyszáz levelet, valamint emlékiratokat tartalmaz. A művekhez bőséges jegyzetanyag, név- és szómagyarázat, életrajz és utószó kapcsolódik.
Sajtó alá rendezte: Hausner Gábor, Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter
KÖLTŐI MŰVEK

ADRIAI TENGERNEK SYRENAIA

GROFF ZRINI MIKLÓS (BÉCS, 1651) / 7
Dedicatio 9
Az olvasónak 9
[I.] Idilium (Egy megbusúlt vadász…) 10
[II.] Idilium (Kegyetlen, hová futsz…) 19
Obsidionis Szigetianae
Pars prima [A Szigeti veszedelem első éneke] 24
Pars secunda [Második ének] 37
Pars tertia [Harmadik ének] 48
Pars quarta [Negyedik ének] 62
Pars quinta [Ötödik ének] 75
Pars sexta [Hatodik ének] 88
Pars septima [Hetedik ének] 102
Pars octava [Nyolcadik ének] 116
Pars nona [Kilencedik ének] 128
Pars decima [Tizedik ének] 141
Pars undecima [Tizenegyedik ének] 154
Pars duodecima [Tizenkettedik ének] 167
Pars decima tertia [Tizenharmadik ének] 181
Pars decima quarta [Tizennegyedik ének] 194
Pars decima quinta [Tizenötödik ének] 208
Arianna sirása 223
Arianna sirása 224
Fantasia poetica 229
[A vadász és echo] 234
[Euridicét igy siratta Orfeus] 237

Epigrammata (Epigrammák) 242
Atilla 242
Buda 242
Szigeti Zrini Miklós 242
Deli Vid Sarkovics 243
Radivoj és Juranics vajdák 243
Farkasics Péter 243
Feszületre 244
Peroratio (Berekesztés) 246

ALKALMI VERSEK ÉS VERSFORDÍTÁSOK
Primavera alli amanti… (Tavasz szerelmeseknek…) 247
Io amo chi mi struge… (Kínzóm az én szerelmem…) 247
Una est et verax… (Egyetlen, de igaz hív képe…) 248
Ennek az tréfa… 248
Assai ben balla a chi la fortuna suona
(Java szerencsének…) 248

A „VITÉZ HADNAGY” KÉZIRATÁBAN FENNMARADT VERSEK
Befed ez a kék ég… (Első változat) 249
[Az idő és a hírnév] 249
[Az idő szárnyon jár…] 249
[Nem irom pennával…] 250
[Befed ez a kék ég…] (Második változat) 250
[Elégia] 250
Naigusche sesztoke… (Szál fenyvek…; Büszke fenyőt…) 252

PRÓZAI MŰVEK
Dedicatio 257
VITÉZ HADNAGY
Az olvasónak 1. (Bizonyára, ha elmélkedünk…) 259
Az olvasónak 2. (Szereti a holló a maga fiát…) 261
I. rész Diskurzusok 261
II. rész Aforizmusok Cornelius Tacitusra 285
III. Tanuságok 348
MÁTYÁS KIRÁLY ÉLETÉRŐL VALÓ ELMÉLKEDÉSEK / 368
AZ TÖRÖK AFIUM ELLEN VALÓ ORVOSSÁG / 402
TÁBORI KIS TRAKTA / 428
FRAYTÁG A TÁBOR SZÁLLÁSÁRÓL / 440
BESZÉD 1634. JÚNIUS 27-ÉN, SZENT LÁSZLÓ NAPJÁN / 447

LEVELEK
1. Batthyány Ferencné Poppel Évának 461
Csáktornya, 1627. február 5.
2. Sopron városának 462
Csáktornya, 1627. július 18.
3. Giovanni Cornarónak 463
Csáktornya, 1627. szeptember 29.
4. Giovanni Cornarónak és a Velencei Köztársaságnak 464
Csáktornya, 1627. december 2.
5. Batthyány Ferencné Poppel Évának 465
Grác, 1629. március 31.
6. Batthyány Ádámnak 466
Bécs, 1633. június 21.
7. Milovácz Miklósnak és
Jóna Istvánnak 466
Bécs, 1633. november 13.
8. Batthyány Ádámnak 467
Nagyszombat, 1633. december 27.
9. Batthyány Ádámnak 467
Alsókralyóc, 1637. július 31.
10. Batthyány Ferencné Poppel Évának 468
Pozsony, 1637. november 22.
11. Batthyány Ádámnak 469
Csáktornya, 1638. április 16.
12. Batthyány Ádámnak 469
Légrád, 1638. július 8.
13. Batthyány Ádámnak 470
Csáktornya, 1638. október 17.
14. Batthyány Ferencné Poppel Évának 470
Csáktornya, 1639 [?], május 13.
15. Batthyány Ádámnak 471
Csáktornya, 1639. augusztus 13.
16. Batthyány Ádámnak 472
Csáktornya, 1639. október 19.
17. Batthyány Ádámnak 472
1640. május 7.
18. Batthyány Ádámnak 473
Csáktornya, 1640. május 11.
19. Batthyány Ádámnak 473
Csáktornya, 1640. június 1.
20. Batthyány Ádámnak 474
Csáktornya, 1640. szeptember 15.
21. Batthyány Ádámnak 474
Csáktornya, 1641. február 2.
22. III. Ferdinándnak 475
1641. március 6. előtt
23. Batthyány Ádámnak 476
Csáktornya, 1641. április 12.
24. Batthyány Ádámnak 477
Ozaly, 1641. április 27.
25. III. Ferdinándnak 478
Csáktornya, 1641. december 2.
26. III. Ferdinándnak 479
Csáktornya, 1642. április 14.
27. Batthyány Ádámnak 480
Hrelin [1642.] június 26.
28. A Sacra Congregatio de Propaganda Fide bíborosainak 481
Hrelin, 1642. július 6.
29. Batthyány Ádámnak 482
Bród, [1642.] július 7.
30. Batthyány Ádámnak 483
Köveskút [1642. augusztus]
31. Batthyány Ádámnak 484
Radkersburg, 1642. szeptember 2.
32. Batthyány Ádámnak 484
[1642]
33. Batthyány Ádámnak 485
Csáktornya, 1643. február 2.
34. Batthyány Ádámnak 486
Csáktornya, 1643. május 19.
35. Esterházy Miklósnak 486
Csáktornya, [1643.] június 12.
36. Batthyány Ádámnak 487
Csáktornya, [1643.] július 3.
37. Batthyány Ádámnak 488
Németújvár, [1643.] július 29.
38. Batthyány Ádámnak 489
Csáktornya, 1644. március 6.
39. Batthyány Ádámnak 489
Kvártélyban, [1644.] május 20.
40. III. Ferdinándnak 490
1644. július 5. előtt
41. III. Ferdinándnak 491
[1644. június–július]
42. III. Ferdinándnak 491
Locsmánd, 1644. augusztus 20.
43. Batthyány Ádámnak 492
[1644–1645. január]
44. Batthyány Ádámnak 493
Muraszombat, [1645.] január 17.
45. Batthyány Ádámnak 494
Csáktornya, [1645.] január 30.
46. A makovicai plébánosnak 495
Csáktornya, 1645. február 4.
47. III. Ferdinándnak 495
Csáktornya, 1645. május 17.
48. Batthyány Ádámnak 496
Csáktornya, 1645. május 18.
49. Batthyány Ádámnak 496
Csáktornya, 1645. június 13.
50. Batthyány Ádámnak 497
Csáktornya, 1645. július 26.
51. Batthyány Ádámnak 498
Klenovnik, [1645.] augusztus 14.
52. Esterházy Miklósnak 498
Csáktornya, [1645.] augusztus 22.
53. Batthyány Ádámnak 499
Csáktornya, [1645.] szeptember 4.
54. Francesco Erizzónak 500
Csáktornya, 1645. október 10.
55. Esterházy Lászlónak 501
Linz, [1646.] január 12.
56. Batthyány Ádámnak 501
Luttenberg, 1646. január 29.
57. Batthyány Ádámnak 502
Csáktornya, [1646.] március 24.
58. Batthyány Ádámnak 503
Csáktornya, 1646. április 6.
59. Batthyány Ádámnak 503
Csáktornya, 1646. április 19.
60. Batthyány Ádámnak 504
Csáktornya, [1646.] május 16.
61. Batthyány Ádámnak 505
Csáktornya, 1646. május 19.
62. Batthyány Ádámnak 505
Csáktornya, 1646. június 24.
63. Batthyány Ádámnak 505
Csáktornya, 1646. június 25.
64. Batthyány Ádámnak 506
Csáktornya, [1646.] július 1.
65. Batthyány Ádámnak 506
Csáktornya, 1646. július 20.
66. Batthyány Ádámnak 507
Csáktornya, 1646. augusztus 11.
67. Batthyány Ádámnak 507
Csáktornya, 1647. március 7.
68. Sári Gergelynek 508
Pozsony, 1647. április 11.
69. Batthyány Ádámnak 508
Légrád, 1647. május 21.
70. III. Ferdinándnak 509
Légrád, [1647.] május 21.
71. Batthyány Ádámnak 510
Csáktornya, 1647. május 28.
72. Batthyány Ádámnak 511
Csáktornya, 1647. július 6.
73. Lippay Györgynek 511
Csáktornya, 1647. augusztus 3.
74. Batthyány Ádámnak 512
Csáktornya, 1647. augusztus 8.
75. Batthyány Ádámnak 513
Csáktornya, [1647.] augusztus 11.
76. Batthyány Ádámnak 514
Csáktornya, 1647. szeptember 1.
77. A kiskomáromi hadnagyoknak, vajdáknak és seregnek 514
Csáktornya, 1647. szeptember 17.
78. Batthyány Ádámnak 515
Csáktornya, [1647.] szeptember 19.
79. Lippay Györgynek 516
Csáktornya, [1647.] október 3.
80. Batthyány Ádámnak 517
Csáktornya, [1647.] október 8.
81. Batthyány Ádámnak 518
Csáktornya, [1647.] október 27.
82. Batthyány Ádámnak 519
Csáktornya, 1647. november 14.
83. Batthyány Ádámnak 519
Újudvar, 1647. november 26.
84. Batthyány Ádámnak 522
[1647. ősz]
85. Batthyány Ádámnak 522
Ujudvar, 1647. december 1.
86. Batthyány Ádámnak 523
Csáktornya, 1647. december 9.
87. Batthyány Ádámnak 523
Dekanóc, 1648. január 16.
88. Batthyány Ádámnak 524
Csáktornya, [1648.] február 3.
89. Wenzeslaus Lobkowitznak 525
Csáktornya, 1648. február 5.
90. Batthyány Ádámnak 525
Csáktornya, 1648. február 17.
91. III. Ferdinándnak 526
Csáktornya, 1648. február 22.
92. Batthyány Ádámnak 527
Újudvar, 1648. március 4.
93. Batthyány Ádámnak 527
Vlaria, 1648. március 11.
94. Batthyány Ádámnak 528
Csáktornya, 1648. március 17.
95. Batthyány Ádámnak 529
Csáktornya, [1648.] március 17.
96. Batthyány Ádámnak 529
Vlaria, 1648. március 18.
97. Batthyány Ádámnak 530
[1648.] március 18.
98. Batthyány Ádámnak 530
Csáktornya, 1648. március 27.
99. Batthyány Ádámnak 531
Csáktornya, 1648. április 6.
100. Batthyány Ádámnak 532
Csáktornya, 1648. április 11.
101. Batthyány Ádámnak 533
Csáktornya, 1648. április 14.
102. Batthyány Ádámnak 533
Csáktornya, 1648. április 18.
103. Batthyány Ádámnak 534
Varasd, 1648. április 20.
104. Batthyány Ádámnak 534
[1648. április]
105. Batthyány Ádámnak 536
Csáktornya, 1648. május 17.
106. Batthyány Ádámnak 536
Csáktornya, 1648. május 17.
107. Batthyány Ádámnak 537
Csáktornya, 1648. június 2.
108. Ferdinándnak 538
Varasd, 1648. június 5.
109. Batthyány Ádámnak 539
Csáktornya, 1648. június 7.
110. Batthyány Ádámnak 540
Csáktornya, 1648. június 9.
111. Batthyány Ádámnak 541
[1648.] június 12.
112. Batthyány Ádámnak 541
[1648.] június 15.
113. Batthyány Ádámnak 542
Csáktornya, 1648. június 22.
114. Batthyány Ádámnak 543
Csáktornya, 1648. július 5.
115. Batthyány Ádámnak 547
Csáktornya, 1648. július 8.
116. Batthyány Ádámnak 548
Csáktornya, 1648. augusztus 29.
117. Batthyány Ádámnak 548
Vlaria, 1648. szeptember 28.
118. Batthyány Ádámnak 549
Varasd, [1648.] november 14.
119. Batthyány Ádámnak 550
Csáktornya, 1648. december 3.
120. Batthyány Ádámnak 551
Csáktornya, 1648. december 4.
121. Batthyány Ádámnak 552
Csáktornya, 1648. december 27.
122. Batthyány Ádámnak 552
Csáktornya, 1649. január 23.
123. Batthyány Ádámnak 553
Újudvar, 1649. január 23.
124. Batthyány Ádámnak 554
Légrád, 1649. február 2.
125. Batthyány Ádámnak 554
1649. február 7.
126. Turják kanonoknak 554
Csáktornya, 1649. február 27.
127. Ismeretlennek 555
Ozaly, 1649. március 6.
128. Batthyány Ádámnak 555
Csáktornya, 1649. június 20.
129. Varasd város bírájának és esküdtjeinek 556
Csáktornya, 1649. június
130. Batthyány Ádámnak 557
Tarcsafürdő, 1649. július 26.
131. Batthyány Ádámnak 557
Tarcsafürdő, 1649. augusztus 8.
132. Batthyány Ádámnak 558
Csáktornya, 1649. augusztus 22.
133. Batthyány Ádámnak 560
Csáktornya, 1649. augusztus 28.
134. Batthyány Ádámnak 560
Csáktornya, 1649. szeptember 2.
135. Batthyány Ádámnak 561
Csáktornya, [1649.] szeptember 2.
136. Batthyány Ádámnak 562
Újudvar, 1649. szeptember 8.
137. Batthyány Ádámnak 562
Csáktornya, 1649. október 2.
138. Batthyány Ádámnak 563
Csáktornya, 1649. október 31.
139. Batthyány Ádámnak 564
Vlaria, 1649. november 3.
140. Batthyány Ádámnak 564
Csáktornya, 1649. november 6.
141. Batthyány Ádámnak 565
Csáktornya, 1649. december 23.
142. Batthyány Ádámnak 565
Csáktornya, 1649. december 26.
143. Batthyány Ádámnak 568
Csáktornya, 1650. január 3.
144. Batthyány Ádámnak 568
Csáktornya, 1650. január 23.
145. Batthyány Ádámnak 569
Vlaria, 1650. január 26.
146. Batthyány Ádámnak 570
Újudvar, 1650. január 31.
147. Batthyány Ádámnak 571
Podbreszt, 1650. február 6.
148. Borkovics Mártonnak 571
Újudvar, 1650. február 18.
149. Batthyány Ádámnak 572
Csáktornya, 1650. március 4.
150. Batthyány Ádámnak 573
Csáktornya, 1650. április 20.
151. Keglevics Péternek 573
Csáktornya, 1650. április 24.
152. Batthyány Ádámnak 574
Csáktornya, 1650. május 1.
153. Zágráb város bírájának és esküdtjeinek 575
Varasd, 1650. június 2.
154. Sopron városának 575
Csáktornya, 1650. június 13.
155. Batthyány Ádámnak 576
Varasd, 1650. június 20.
156. Pálffy Pálnak 577
Varasd, 1650. július 29.
157. Batthyány Ádámnak 577
Csáktornya, 1650. augusztus 2.
158. Batthyány Ádámnak 578
Varasd, 1650. augusztus 11.
159. A zágrábi káptalannak 578
Csáktornya, 1650. augusztus 23.
160. Batthyány Ádámnak 579
Csáktornya, 1650. augusztus 30.
161. Batthyány Ádámnak 580
Csáktornya, [1650.] szeptember 23.
162. A zágrábi káptalannak 581
Csáktornya, 1650. október 3.
163. Zágráb városának 581
Csáktornya, 1650. október 3.
164. A zágrábi káptalannak 582
Csáktornya, 1650. október 8.
165. Batthyány Ádámnak 582
Csáktornya, 1650. október 25.
166. Batthyány Ádámnak 583
Bécs, [1650.] november 14.
167. Batthyány Ádámnak 583
Csáktornya, 1650. december 3.
168. Batthyány Ádámnak 584
Csáktornya, 1650. december 6.
169. Batthyány Ádámnak 585
Újudvar, 1650. december 10.
170. Batthyány Ádámnak 586
Csáktornya, 1650. december 14.
171. Batthyány Ádámnak 586
Csáktornya, 1651. január 6.
172. Esterházy Lászlónak 587
Zágráb, 1651. január 20.
173. Batthyány Ádámnak 588
Csáktornya, 1651. április 23.
174. Batthyány Ádámnak 589
Csáktornya, 1651. április 26.
175. Batthyány Ádámnak 589
Körmend, [1651.] május 7.
176. Batthyány Ádámnak 591
Csáktornya, 1651. augusztus 20.
177. Batthyány Ádámnak 592
Újudvar, [1651.] augusztus 21.
178. Batthyány Ádámnak 593
Turnischa, 1651. augusztus 24.
179. Batthyány Ádámnak 593
Csáktornya, 1651. szeptember 22.
180. Batthyány Ádámnak 594
[1651.] szeptember 29.
181. Keglevics Lászlónak 595
Csáktornya, 1651. október 9.
182. Batthyány Ádámnak 596
Újudvar, 1651. október 15.
183. Batthyány Ádámnak 596
[1651.] október 16.
184. Batthyány Ádámnak 597
Csáktornya, 1651. október 22.
185. Batthyány Ádámnak 597
Csáktornya, [1651.] október 25.
186. Francesco Morlinnak 598
Csáktornya, 1651. november 4.
187. Esterházy Lászlónak 599
Csáktornya, 1651. november 6.
188. Batthyány Ádámnak 599
Turnischa, 1651. november 27.
189. Szücs Györgynek és Turi Jánosnak 600
Turnischa, 1651. december 1.
190. Batthyány Ádámnak 600
Csáktornya, 1652. február 26.
191. Esterházy Lászlónak 601
Csáktornya, [1652.] március 24.
192. Batthyány Ádámnak 601
Csáktornya, 1652. március 28.
193. Batthyány Ádámnak 602
Csáktornya, 1652. április 6.
194. Batthyány Ádámnak 603
[Bécs, 1652. április]
195. III. Ferdinándnak 603
Csáktornya, 1652. július 5.
196. Batthyány Ádámnak 605
Csáktornya, 1652. július 24.
197. Ismeretlennek 606
[Csáktornya, 1652. augusztus–szeptember]
198. Batthyány Ádámnak 608
Csáktornya, 1652. szeptember 4.
199. Batthyány Ádámnak 608
Csáktornya, 1652. szeptember 25.
200. Batthyány Ádámnak 609
Csáktornya, 1652. október 20.
201. Batthyány Ádámnak 610
Ujhely, [1652.] november 2.
202. Batthyány Ádámnak 610
Hlapsina, 1652. november 12.
203. Batthyány Ádámnak 611
Turnischa, 1652. december 13.
204. Batthyány Ádámnak 611
Csáktornya, 1652. december 16.
205. Batthyány Ádámnak 612
Csáktornya, 1653. február 3.
206. Batthyány Ádámnak 613
Csáktornya, 1653. május 25.
207. Batthyány Ádámnak 614
Csáktornya, 1653. május 27.
208. Batthyány Ádámnak 614
Csáktornya, 1653. június 10.
209. III. Ferdinándnak 615
Csáktornya, 1653. június 23.
210. Batthyány Ádámnak 616
Csáktornya, 1653. szeptember 10.
211. Batthyány Ádámnak 616
Csáktornya, 1653. szeptember 15.
212. Batthyány Ádámnak 617
Csáktornya, [1653.] szeptember 21.
213. III. Ferdinándnak 618
Csáktornya, 1653. október 9.
214. Batthyány Ádámnak 619
Újudvar, [1653.] november 16.
215. Batthyány Ádámnak 619
Csáktornya, 1653. december 3.
216. III. Ferdinándnak 620
Varasd, 1653. december 7.
217. III. Ferdinándnak 622
Varasd, 1653. december 23.
218. III. Ferdinándnak 624
Csáktornya, 1654. január 9.
219. Lippay Györgynek 626
Csáktornya, 1654. [január] 14.
220. III. Ferdinándnak 627
Grác, 1654. január 18.
221. III. Ferdinándnak 627
Csáktornya, 1654. február 2.
222. Lippay Györgynek 628
Légrád, [1654.] február 2.
223. Batthyány Ádámnak 629
Csáktornya, 1654. február 12.
224. Batthyány Ádámnak 629
Csáktornya, 1654. február 17.
225. II. Rákóczi Györgynek 630
Csáktornya, 1654. február 21.
226. Mednyánszky Jónásnak 632
Csáktornya, [1654.] február 23.
227. Ismeretlennek 632
Varasd, 1654. február 23.
228. Lippay Györgynek 633
Csáktornya, 1654. március 6.
229. III. Ferdinándnak 634
Csáktornya, 1654. március 24.
230. Batthyány Ádámnak 634
Csáktornya, 1654. április 7.
231. Lippay Györgynek 635
Csáktornya, 1654. április 10.
232. Batthyány Ádámnak 636
Csáktornya, 1654. április 23.
233. Kemény Simonnak 636
Csáktornya, 1654. április 25.
234. II. Rákóczi Györgynek 637
Csáktornya, 1654. április 25.
235. Petretics Péternek 639
Csáktornya, 1654. június 7.
236. Batthyány Ádámnak 640
Ráckanizsa, 1654. június 11.
237. A zágrábi káptalannak 640
Zágráb, 1654. június 11.
238. Batthyány Ádámnak 641
Csáktornya, 1654. június 12.
239. Batthyány Ádámnak 642
Csáktornya, 1654. június 17.
240. III. Ferdinándnak 643
H. n., 1654. június 17.
241. Patacsics Péternek 644
Csáktornya, 1654. június 23.
242. Batthyány Ádámnak 645
Csáktornya, 1654. július 5.
243. III. Ferdinándnak 645
Csáktornya, 1654. július 20.
244. Batthyány Ádámnak 646
Csáktornya, 1654. augusztus 9.
245. Batthyány Ádámnak 647
Újudvar, 1654. augusztus 31.
246. A sziszekieknek 648
Csáktornya, 1654. szeptember 21.
247. Batthyány Ádámnak 649
Hlapsina, 1654. október 16.
248. III. Ferdinándnak 649
Csáktornya, 1654. október 19.
249. Lippay Györgynek 650
Csáktornya, 1654. november 4.
250. Batthyány Ádámnak 651
Csáktornya, 1654. november 21.
251. Batthyány Ádámnak 651
Csáktornya, 1654. november 28.
252. Batthyány Ádámnak 652
Csáktornya, 1655. január 24.
253. II. Rákóczi Györgynek 653
[1655. január–február]
254. II. Rákóczi Györgynek 654
Pozsony, [1655.] március 5.
255. II. Rákóczi Györgynek 655
Pozsony, [1655.] március 15.
256. Thököly Istvánnak 655
Pozsony, 1655. június 19.
257. II. Rákóczi Györgynek 656
Pozsony, 1655. június 24.
258. Batthyány Ádámnak 656
Csáktornya, 1655. augusztus 7.
259. II. Rákóczi Györgynek 657
Pozsony, [1655.] szeptember 12.
260. Batthyány Ádámnak 657
Vlaria, 1655. október 5.
261. III. Ferdinándnak 658
Csáktornya, 1655. december 18.
262. II. Rákóczi Györgynek 660
Csáktornya, 1656. január 1.
263. Batthyány Ádámnak 662
Csáktornya, 1656. január 9.
264. Batthyány Ádámnak és Nádasdy Ferencnek 662
[1656. január]
265. Sopron városának 663
Csáktornya, 1656. március 10.
266. III. Ferdinándnak 664
Csáktornya, 1656. június 3.
267. Batthyány Ádámnak 665
Csáktornya, 1656. június 15.
268. III. Ferdinándnak 666
Csáktornya, 1656. június 21.
269. Batthyány Ádámnak 667
Csáktornya, 1656. július 29.
270. III. Ferdinándnak 667
Csáktornya, 1656. július 30.
271. III. Ferdinándnak 669
Csáktornya, 1656. augusztus 2.
272. Batthyány Ádámnak 669
Csáktornya, 1656. szeptember 1.
273. Batthyány Ádámnak 670
Leskócz, 1656. szeptember 25.
274. Batthyány Ádámnak 670
Csáktornya, 1656. október 1.
275. II. Rákóczi Györgynek 671
Csáktornya, 1656. december 30.
276. Zágráb városának 672
Csáktornya, 1657. január 5.
277. Batthyány Ádámnak 673
Csáktornya, 1657. január 18.
278. II. Rákóczi Györgynek 673
Csáktornya, [1657.] január 24.
279. A zágrábi káptalannak 674
Csáktornya, 1657. február 24.
280. A stájer rendeknek 677
[1657. március]
281. Batthyány Ádámnak 680
[1657. április 2. után]
282. Batthyány Ádámnak 680
Csáktornya, 1657. június 1.
283. I. Lipótnak 681
Csáktornya, 1657. július 23.
284. I. Lipótnak 684
Csáktornya, 1657. augusztus 4.
285. Wesselényi Ferencnek 684
Csáktornya, 1657. augusztus 26.
286. I. Lipótnak 686
Csáktornya, 1657. október 14.
287. Batthyány Ádámnak 687
Csáktornya, [1657.] október 29.
288. Batthyány Ádámnak 687
Csáktornya, 1657. december 5.
289. Petretics Péternek [?] 688
Csáktornya, 1657. december 7.
290. Rucsics Jánosnak 688
[1657]
291. Rucsics Jánosnak 690
Csáktornya, 1658. január 6.
292. A zágrábi káptalannak 691
Turnischa, 1658. február 2.
293. Megyery Zsigmondnak 691
Csáktornya, 1658. február 7.
294. I. Lipótnak 692
Csáktornya, 1658. február 23.
295. Batthyány Ádámnak 693
Csáktornya, 1658. március 2.
296. I. Lipótnak 693
Csáktornya, 1658. június 23.
297. A magyar kamarának 695
Csáktornya, 1658. június 23.
298. Rucsics Jánosnak 695
Csáktornya, 1658. június 28.
299. Rucsics Jánosnak 696
Csáktornya, [1658.] augusztus 24.
300. Az udvari haditanácsnak 697
Csáktornya, 1658. szeptember 1.
301. Giovanni Pesarónak 698
Csáktornya, 1658. szeptember 12.
302. Batthyány Ádámnak 698
Pinkaföld, [1658.] szeptember 28.
303. Wesselényi Ferencnek 699
Bécs, 1658. október 6.
304. I. Lipótnak 700
Sopron, 1658. október 23.
305. Egy főhercegnek 701
Sopron, 1658. október 23.
306. Johann Adolph Schwarzenbergnek 702
Sopron, 1658. október 23.
307. Lippay Györgynek 703
[Sopron, 1658. október 23.]
308. Wesselényi Ferencnek 704
[Sopron, 1658. október 23.]
309. Rucsics Jánosnak 705
[1658. december]
310. Rucsics Jánosnak 707
[1658]
311. I. Lipótnak 710
Újudvar, 1659. január 7.
312. Ismeretlennek 712
Zágráb, 1659. március 18.
313. Erdődy Imrének 713
Csáktornya, 1659. április 1.
314. A zágrábi káptalannak 714
Csáktornya, 1659. április 7.
315. I. Lipótnak 714
Csáktornya, 1659. április 27.
316. A vármegyéknek 715
Csáktornya, 1659. június 24.
317. I. Lipótnak 718
Csáktornya, 1659. július 14.
318. I. Lipótnak 719
[1659]
319. A zágrábi káptalannak 721
Grác, 1660. augusztus 1.
320. Batthyány Kristófnak 722
Újudvar, 1660. október 25.
321. Zala és Somogy megyének 722
Újudvar, 1660. október 25.
322. Sopron városának 723
Csáktornya, 1661. június 1.
323. A zágrábi káptalannak 724
Csáktornya, 1661. június 7.
324. Raimondo Montecuccolinak 724
Légrád, 1661. június 19.
325. Ismeretlennek 725
Martianez, 1661. június 28.
326. Az udvari haditanácsnak 725
Légrád, 1661. július 5.
327. Varasd város bíráinak és szenátorainak 729
Zrínyi-Újvár, 1661. július 25.
328. Rottal Jánosnak 730
Légrád, 1661. augusztus 1.
329. Gersei Pethő Jánosnak 730
Zrínyi-Újvár, 1661. augusztus 8.
330. Johann Ferdinánd Porciának 731
Zrínyi-Újvár, 1661. augusztus 24.
331. Wesselényi Ferenc nádornak 732
Bécs, 1661. október 3.
332. Bezerédi Györgynek 732
Bécs, 1661. október 12.
333. Sopron városának 733
Bécs, 1661. október 14.
334. Makar Miklósnak 734
1661. december 26.
335. A gráci haditanácsnak 735
Csáktornya, 1662. március 26.
336. A stájer rendeknek 737
Csáktornya, 1662. március 26.
337. Az országgyűlés protestáns követeinek 739
Zrínyi-Újvár, 1662. május 20.
338. Johann Ferdinánd Porciának 740
Pozsony, 1662. [július 20. ?]
339. Johann Ferdinánd Porciának 740
Pozsony, 1662. július 20. után
340. Johann Ferdinánd Porciának 741
Pozsony, 1662. augusztus 16.
341. Sopron városának 742
Pozsony, 1662. augusztus 17.
342. Szunyogh Gyulának 742
Pozsony, 1662. szeptember 1.
343. Vitnyédy Istvánnak 743
[1662 nyara–ősze]
344. Zichy Istvánnak 744
Csáktornya, 1663. április 1.
345. Johann Sigismund Städlernek 745
Csáktornya, 1663. április 22.
346. Johann Sigismund Städlernek 746
Csáktornya, [1663.] április 23.
347. Johann Sigismund Städlernek 746
Csáktornya, 1663. április 25.
348. Johann Sigismund Städlernek és küldöttsége tagjainak 747
Csáktornya, 1663. április 27.
349. Csáky Istvánnak 747
Csáktornya, 1663. április 29.
350. Giovanni Sagredónak 748
Csáktornya, 1663. április 30.
351. Ismeretlennek 751
Csáktornya, 1663. május 2–15.
352. Csáky Istvánnak 753
Csáktornya, 1663. június 19.
353. Zala és Somogy megyének 754
Csáktornya, 1663. június 28.
354. Ismeretlennek 755
1663. július 4.
355. Csáky Istvánnak 756
Csáktornya, 1663. július 8.
356. Johann Ferdinánd Porciának [?] 757
[1633. július, 12. ?]
357. Cian Monettinak 758
Zrínyi-Újvár, 1663. augusztus 13.
358. Tarczy Jánosnak 758
Komáromi tábor, 1663. október 16.
359. Lippay Györgynek 759
Csallóköz, 1663. október 20.
360. Esterházy Jánosnak 760
Csáktornya, 1663. november 19.
361. Varasd városának 760
Csáktornya, 1663. november 26.
362. I. Lipótnak 761
Légrád, 1663. november 28.
363. Egy főpapnak 763
Légrád, 1663. november 28.
364. Esterházy Pálnak 763
Légrád, 1663. december 2.
365. Esterházy Pálnak 764
Csáktornya, 1663. december 30.
366. Csáky Istvánnak 765
Csáktornya, 1664. január 6.
367. János Fülöpnek 766
Csáktornya, 1664. január 11.
368. A regensburgi birodalmi gyűlésnek 767
Babócsa alatti tábor, 1664. január 24. [?]
369. I. Lipótnak 767
Kanizsai tábor, 1664. február 10.
370. A gráci haditanácsnak 768
Babócsa, 1664. február 11.
371. Wesselényi Ferencnek 769
Csáktornya, [1664.] február 17.
372. I. Lipótnak 770
Csáktornya, 1664. február 19.
373. Csáky Istvánnak 771
Csáktornya, [1664.] február 20.
374. Wesselényi Ferencnek 772
Csáktornya, 1664. március 11.
375. Esterházy Pálnak 773
Csáktornya, 1664. március 28.
376. Petretics Péternek 774
Csáktornya, 1664. március 28.
377. Alessandro Morának 775
Csáktornya, 1664. március 30.
378. Esterházy Pálnak 775
Csáktornya, 1664. április 11.
379. Esterházy Pálnak 776
Csáktornya, 1664. április 15.
380. Pierre de Bonsynak 776
Csáktornya, 1664. április 21.
381. Wolfgang Julius Hohenlohénak [?] 778
Csáktornya, 1664. április 22.
382. I. Lipótnak 779
Kanizsai tábor, 1664. május 9.
383. Pierre de Bonsynak 781
Kanizsai tábor, [1664.] május 19.
384. Ferdinánd Máriának 782
Kanizsai tábor, 1664. május 19.
385. VII. Sándornak 783
Kanizsai tábor, 1664. május 21.
386. A horvát–szlavón rendeknek 784
Kanizsai tábor, 1664. május 27.
387. Orehóczy Gáspárnak 785
Kanizsa alatti tábor, 1664. május 27.
388. Wenzeslaus Lobkowitznak 785
Kanizsai tábor, [1664.] május 29.
389. I. Lipótnak 786
Zrínyi-Újvár alatti tábor, 1664. június 27.
390. A gráci haditanácsnak 789
Csáktornya, 1664. június 30.
391. XIV. Lajosnak 790
Bécs, [1664.] július 19.
392. Pierre de Bonsynak 791
Bécs, 1664. július 26.
393. Pierre de Bonsynak 792
Bécs, 1664. augusztus 10.
394. János Fülöpnek 792
[Bécs, 1664. július–augusztus]
395. A regensburgi birodalmi gyűlésnek 793
Bécs, 1664. augusztus 11.
396. III. Ferdinándnak 794
[1649 után]
397. Guzics Miklósnak 795
398. Batthyány Ádámnak 795
Zágráb,[?] február 1.
399. Batthyány Ádámnak 795
Csáktornya, [?] március 23.
400. Batthyány Ádámnak 796
Csáktornya, [?] június 5.
401. Batthyány Ádámnak 796
Vlaria, [?] szeptember 16.
402. Batthyány Ádámnak 797
Csáktornya, [?] október 1.
403. Batthyány Ádámnak 798
Csáktornya, [?] szeptember 21.
404. Batthyány Ádámnak 798
405. Batthyány Ádámnak 798
406. Batthyány Ádámnak 799
407. Batthyány Ádámnak 799
408. Batthyány Ádámnak 800

EMLÉKIRATOK
Nádori emlékirat 803
Zrínyi Miklós végrendelete 814
Montecuccolinak 826
Gróf Zrínyi Miklós igaz tanácsa… 832
Emlékirat Lipót császárnak 845

JEGYZETEK

NÉV- ÉS SZÓMAGYARÁZATOK
Névmagyarázatok 1025
Szómagyarázatok 1046

UTÓSZÓ
Utószó 1069

Életrajzi adatok 1088

MUTATÓK
A levelek címzettjeinek mutatója 1099
A levelekben előforduló helynevek 1102
A levelek megszólítási, üdvözlési és záró formuláiban előforduló latin szavak és kifejezések magyarázata 1105

További ajánlatunk

Nagy emberek gyermekcipőben
borító: Nagy emberek gyermekcipőben>
2 390 Ft
A sebész és más novellák
borító: A sebész és más novellák>
590 Ft
Csutora
borító: Csutora>
2 290 Ft
Válás Budán
borító: Válás Budán>
1 390 Ft
Hallgatni akartam
borító: Hallgatni akartam>
1 990 Ft
Ida regénye
borító: Ida regénye>
890 Ft
Ne bántsuk egymást
borító: Ne bántsuk egymást>
690 Ft
Meséskönyv - Képeskönyv
borító: Meséskönyv - Képeskönyv>
290 Ft

Hasznos holmik