Vörösmarty Mihály versei

Olvass bele!
apple store link google play link
Vörösmarty Mihály (1800 - 1855) - a reformkor legnagyobb költője és irodalmi vezére. Szegény nemesi családból született. Tizenhét éves korától kezdve magának kellett gondoskodnia megélhetéséről és tanulmányai költségéről. Kilenc évig nevelősködött egy nagybirtokos családnál, közben jogot tanult, ügyvédi vizsgát tett. 1825-ben kiadta a honfoglalásról írt hatalmas eposzát, a Zalán futását. Költeményével, amely Árpád és népe példájával akarta tettre serkenteni a nemzetet, nagy sikert aratott a nemesség körében. Ettől fogva az irodalomnak élt, nemsokára ő szerkesztette a legjelentősebb pesti folyóiratokat, körülötte tömörültek a haladó írók. A politikában Kossuth híve volt, a szabadságharc alatt is kitartott mellette. Világos után egy ideig bujdosni kényszerült. Nemzete sorsán kétségbeesve, zavart lélekkel halt meg. - Irodalmi munkássága sokoldalú: lírai verseket, elbeszélő költeményeket, drámákat, elbeszéléseket és tanulmányokat írt, sokat fordított. Lírájának darabjai híven mutatják költészete sokszínűségét: a feudális világból való kiábrándulását, szabadságvágyát, az emberiség megjavulásába vetett hitét, szerelmének őszinteségét és mélységét, s azt, hogy népies dalai, életképei mintegy Petőfi életművét készítették elő.

1816?1820
A SZERENCSE V�LTOZ�SAIR�L, (V�RNA, MOH�CS, R�KOS?), (BOLDOG AZ, AKI?), (SEMMIRE SEM MEHET�NK?), (A HAVAZ� T�LNEK SZELE?), �D�K, (DR�GA TAN�T�M!?), (A F� BOLDOGS�G?), A KORCSOKHOZ, A R�GI �D�K EML�KEZETE, SONETT, K�TIR�S, AZ ELMEN�H�Z, EGY KOR�N HAL� V�GSZAVA, A BUJDOS�, A SZERELMES, A GY�TR�D�, AZ �LETGY�L�L�NEK KETT�S PANASZA, AZ IFJ�S�G �S �RTATLANS�G, (CSENDES VOLT AZ �D�?),
1821?1830
A P�KFI �S SZ�NYOG, A HAJDANI NEMESS�G EML�KE, A V�LGYI LAKOS, (FERGETEG D�L?), AZ ELHAL� REM�NY, A ZIVATAR, (MIG GONDOK N�LK�L?), ALKU A TERM�SZETTEL, A BUJDOS� GYILKOS, A B�S V�NDOR, SZOMOR� BIZTAT�S, AZ ISTENI J�S�G, A KOSZOR�, REM�NY S EML�KEZET, GN�M�K, SZIGETV�R, A CSALOG�NYHOZ, LELKEMHEZ, VILLIDAL, A REM�NYHEZ, A GY�TR�D�, A SZ�NAKOD�HOZ, A HAJNALHOZ, (ALUDJATOK SZ�P �LMAIM?), N�VNAPI K�SZ�NT�S, VIR�G BENEDEKHEZ , VOLT TAN�TV�NYAIMHOZ , TOLDY CSEPELBEN , HELVIL�HOZ , EGY FESTETT NEFELEJTS AL� , A FELLEGEKHEZ , A B�TORTALAN SZERELEM , FEH�RV�R , A H�ROM EGYES�LT FEJEDELMEKRE , A TEMPLOMBA Z�RAT�SOMKOR , JESZENSZKY MIKL�SHOZ , A PATVARISTA , ZOTMUND , A VIR�G , A LANTHOZ , A SZERELMES , A T�N�D� , N�NDORR�L , SZEBB AZ ASSZONY, HA HAMIS , �JJEL , ZAL�N FUT�SA , AZ IM�DKOZ�HOZ , A LEGJOBB ORVOS , B�CS� , A FARKAS , KIS GYERMEK HAL�L�RA , CSABA SZERELME , �RP�D EMELTET�SE , UT�HANG CSERHALOMHOZ , ANDR�S �S B�LA , B�RZS�NYBEN , A BUCSUZ� , F�LDI MENNY , HELVILA HAL�L�N , A SZ�P VIR�G , A SZEMEK , A SZ�V TEMET�SE , MIKES B�JA , CS�K , A MAGYAR K�LT� , �NEK H�DERV�RI KONTR�L , VERSKOSZOR� , T�RI N�JE , ZR�NYI , SZIL�GYI �S HAJM�SI , (EGY VIL�GOT?) , (SZ�P AZ �LET AZ ERD�BEN?) , (R�ZSA VOLT�L?) , (AZT GONDOLTAM?) , A GY�SZKEND� , A BUV�R KUND , TOLDI , A CSERMELYHEZ , EGY K�LT�RE , VlTKOVICS EML�KEZETE , HAJ, SZ�J, SZEM , PUSZTA CS�RDA , LABODA KEDVE , (�RTATLANS�G K�NT�S�BEN?), �JESZTENDEI SZ�P K�V�NS�G , A SZERET�K , G�BOR DI�K ,
1830 eleje
FEKETE SZEM , K�K SZEM , AZ �JF�LI H�Z , A H� SZERET� , A TIHANYI VISZHANG , MOH�CS ,
1830 okt�bere el�tt
P�ZM�N , AZ �J�T�S ELLENS�GEIHEZ , V. FERDINAND KIR�LYHOZ , KISFALUDY K�ROLY S�RJ�RA , A GY�SZKIS�RET , BORH�T�KRE,
1831?1840
A N�NDORI TORONY�R , A K�R� , BECSKEREKI , SZ�V , A PUSZTA S�R , A MAG�NY , SALAMON , MAGYARORSZ�G C�MERE , A SZERELEMHEZ , AZ ELHAGYOTT LE�NY , NAPOLEON , T�K�R , A HIVATLAN DALOSOK , KISFALUDY K�ROL EML�KEZETE , AZ ELHAL� SZERELEM , AZ �SZ BAJNOK , SZ�P ILONKA , A H�S S�RJA , A K�T POLITIKUS , A HONTALAN , A RABL� , A T�LVIL�GI K�P , H�S�G , A JEGYES S�RJA , GY�SZ �S REM�NY , A HOLDHOZ , MELYIK JOBB? , SZ�ZAT , BERZSENYI EML�KE , (S�RVERS) , AZ EGEREK , EGY TAN�CSAD�HOZ , A F�LT�KENY , A MAGYARTALAN H�LGYH�Z , AZ ELMARAD�K , PEST MART. . . , AZ �RVIZI HAJ�S , �LOM �S VAL�S�G , B�CS� , A H� LOVAG , PIPISKE , K�S� V�GY , � , SAS , CSALOG�NY , A GUTTENBERG-ALBUMBA , VASH�MOR , (EML�KSOROK) , LISZT FERENCHEZ ,
1841?1849
�J �S CSILLAG , AZ UNALOMHOZ , PETIKE , AZ �L� SZOBOR ,
1834?1841 janu�r
EML�KSOROK, VIR�G �S PILLANG� , EGY POLITICUS K�LT�H�Z , V�ZGY�GY , AZ �RI H�LGYH�Z , A SZOMJU , LAUR�HOZ , N�VNAPI K�SZ�NT�S , N�VNAPRA , 1832. j�nius 24., F�TI DAL , S�RVERSEK,
1837 eleje
FELED�S , A MAGYAR H�LGYEKHEZ , HARAGSZOM R�D , LAUR�HOZ , �BR�ND , A MERENG�H�Z , KESER� POH�R , HONSZERETET , A HAZAFI , AZ ELVESZETT ORSZ�G , ROSZ BOR , MIT CSIN�LUNK? , HYMNUS , GONDOLATOK A K�NYVT�RBAN , A SZENT EMBER , J� BOR , DE�K FERENC , (NEM F�RADSZ-E?) , A SORS �S A MAGYAR EMBER , AZ EMBEREK , ORSZ�GH�ZA , A NEFELEJTSHEZ , V�S�RHELYI P�L S�RK�V�RE , MI BAJ? , J�SLAT , (ISTV�N N�DORNAK) , (CSERHALOM EZ?) , (HONFI! HA GY�ZTES AP�K?) , SZABAD SAJT� , HARCI DAL , (SET�T ESZM�K BOR�TJ�K?) , �TOK ,
1850-55
EL�SZ� , (�LL�TS�TOK AZ EML�KET?) , (MINT A F�LDMIVEL�?) , AZ EMBER �LETE , A V�N CIG�NY , (FOGYT�N VAN A NAPOD? ,

További ajánlatunk

Hullámtörő
borító: Hullámtörő>
1 299 Ft
Elhagy
borító: Elhagy>
1 899 Ft
Álomkonyha
borító: Álomkonyha>
1 190 Ft
Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba
borító: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba>
1 624 Ft
Conquest
borító: Conquest>
1 190 Ft
42
borító: 42>
1 090 Ft
Pilinszky János összes versei
borító: Pilinszky János összes versei>
2 390 Ft
Szép versek 2014
borító: Szép versek 2014>
1 750 Ft

Hasznos holmik