• ISBN:
  ISBN 9789630969703
 • SOROZAT:
  Magyarország története
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  125 oldal
 • MEGJELENÉS ÉVE:
  2012
apple store link google play link

Polgári átalakulás és neoabszolutizmus

1849-1867

Olvass bele!
 • ISBN:
  ISBN 9789630969703
 • SOROZAT:
  Magyarország története
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  125 oldal
 • MEGJELENÉS ÉVE:
  2012
apple store link google play link

Az 1849 és 1867 közötti időszak napjainkig a 19. századi magyar történelem mélypontjaként él a köztudatban. Az elmúlt néhány évtizedben azonban sok tekintetben átformálódott a történettudomány képe erről a periódusról. A dualizmuskori impozáns gazdasági fejlődés szervesen épült a megelőző évtizedek gazdasági átalakulására.
A polgári átalakulás sémáit, ütemét és kereteit a bécsi birodalmi központ politikusai kívánták diktálni, ami a nemzeti ellenállás reakcióit hívta életre. Ennek ellenére ezek az évek a modern Magyarország születésének évei. Ezért nem tekinthetjük csupán zárójelbe tehető közjátéknak ezt az időszakot. Hosszú időre formálta és deformálta a gazdasági-társadalmi folyamatokat éppúgy, ahogy a politikai közgondolkodást is. Politikai kényszerpályán ugyan, de megkezdődött a polgári Magyarország születése.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Egy dinasztikus nagyhatalom a modern nacionalizmusok kereszttüzében
- Bevezetés
- 1848-1849 és politikai öröksége
- A magyarországi politika formálódása, 1848 november–1849 késő nyara
A rendies és polgári társadalom keresztútjain
- Magyarország népessége a 19. század közepén
- Gazdasági folyamatok és gazdaságpolitikai intézkedések
Új államszervezet a birodalmi egység árnyékában
- A katonai igazgatás időszaka
- Polgári igazgatás – provizórium
- Polgári igazgatás – definitívum
Egyházak, iskolák és művelődési intézmények a kormányzati politika terében
- A felekezet és a kormányzat
- Az oktatás szervezeti reformja
- A művelődés színterei: sajtó, színházak, egyesületek
Politikai dermedtség és társasági aktivitás – politikai társadalom az 1850-es években
- Határainkon innen
- Határainkon túl
Út az államjogi kompromisszum felé
- A birodalmi kormányzat tétova útkeresése, 1859–1861
- A várakozás újabb évei – ki mire vár?
- A kiegyezés formálódása

További ajánlatunk

Kihívások, kockázatok, válaszok
borító: Kihívások, kockázatok, válaszok>
1 699 Ft
Magyar idők a Felvidéken 1928-1945
borító: Magyar idők a Felvidéken 1928-1945>
2 999 Ft
Fölébredt a föld
borító: Fölébredt a föld>
2 990 Ft
Értelmiségi válaszutak 1945 után
borító: Értelmiségi válaszutak 1945 után>
1 590 Ft
Titkos Magyarország
borító: Titkos Magyarország>
2 500 Ft
Egy monolit rendszer árnyalatai
borító: Egy monolit rendszer árnyalatai>
1 200 Ft
Fényes szellők
borító: Fényes szellők>
700 Ft
Kádár 2.
borító: Kádár 2.>
1 590 Ft

Hasznos holmik