apple store link google play link

Az Iszlám állam – Terrorizmus 2.0

Történet, ideológia, propaganda

Olvass bele!
apple store link google play link
A könyv hiánypótló mű: magyar szerzők tollából még nem született ehhez hasonló elemzés. Áttekinti napjaink terrorizmusának kialakulását, részletesen bemutatja a ma legrettegettebb terrorszervezet, az „Iszlám Állam” létrejöttét, haderejének fejlődését, anyagi forrásait, stratégiáját és politikáját. A szerzők ismertetik az „Iszlám Állam” által kikiáltott „kalifátus” szervezetét, hatalmának működését, valamint ideológiáját. A kötet harmadik fejezete azt mutatja be, hogyan használja az „Iszlám Állam” a hagyományos és az új – közösségi – médiát, továbbá a lélektani hadviselés módszereit céljai – a propaganda, a toborzás és a megfélelmlítés – elérésére.
Mindezek háttereként – és a lehetséges válaszlépések kidolgozása szempontjából – a kötet felvázolja az afganisztáni, az iraki és a szíriai helyzetet, a síita-szunnita ellentétek mozgatórugóit, a Nyugat, ezen belül az Egyesült Államok politikai és katonai tévedéseit, a beavatkozások okait és következményeit.

Értékes, érdekes, hasznos könyv. Értékes, mert tudományos alapossággal mutatja be az „Iszlám Kalifátust”. Érdekes, mert nem általánosságokat ismétel, hanem a szervezet működésének konkrétumait ismerteti. Hasznos, mert segíti a probléma megértését.
Prof. dr. J. Nagy László DSc
egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

Magyar kutatók egy csoportja elsőként vállalkozott arra, hogy önálló kötetben tárja elénk az „Iszlám Állam” alapvető jellemzőit. A szerzők racionálisan, közérthetően és kellő történeti távlatból mutatják be a szélsőséges szervezet helyét és jelentőségét az etnikai, felekezeti, törzsi és politikai feszültségek uralta közel-keleti térségben.
Dr. habil. Kalmár Zoltán
egyetemi docens
Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Az „Iszlám Állam” bonyolult politikai pályája tekintetében ez a könyv bölcsen nem foglal állást: gyakorlati szinteken ad támpontokat, gondolatokat a külpolitika iránt érdeklődő olvasók számára. Különösen fontosnak tartom, hogy a könyvben nem mosódik össze az iszlám vallás és a terrorállam tevékenysége. Forrás a megértéshez, az egyéni értékítélet kialakításához.
Dr. Mihálffy Balázs (Abdel Rahman sejk)
elnök
European Fatwa Council for Halal Transactionst

Hiánypótló könyv – ennyire mély, ilyen szakértelemmel felvértezett szerzők által jegyzett mű most kerül először a szakma és a széles olvasó-közönség kezébe.
Dr. Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő


A szerzőkről

Dr. Besenyő János
A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének vezetője, korábban katonai logisztikai és biztonságpolitikai tanulmányokat folytatott, doktori fokozatát hadtudományból szerezte. Tudományos tevékenysége során főként afrikai és közel-keleti témákban publikál és ad elő, mind Magyarországon, mind külföldön. Számos hazai és külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja. Óraadóként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán tanít.

Dr. Prantner Zoltán
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékének tudományos segédmunkatársa és a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének külső kutatója.

Dr. Speidl Bianka
Orientalista, Közel-Kelet-szakértő. Doktori fokozatát Angliában, az Exeteri Egyetem Arab és Iszlám Tanulmányok Intézetében szerezte. Jelenleg a Migrációkutató Intézet vezető kutatója, valamint az MTA és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében létrehozott Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa.

Dr. Vogel Dávid
A biztonság- és védelempolitika, a nemzetközi kapcsolatok és a politikatudomány területén folytatott tanulmányait követően hadtudományból doktorált, jelenleg a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyén dolgozik. Rendszeresen publikál és tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, elsősorban a Nyugat-Balkán, Afrika és Latin-Amerika biztonságpolitikai vonatkozású témái, valamint a terrorizmus kapcsán.

További ajánlatunk

Kiberdiplomácia
borító: Kiberdiplomácia>
1 461 Ft
From Country to Nation
borító: From Country to Nation>
3 490 Ft
Lesgól
borító: Lesgól>
1 590 Ft
A nyílt társadalom védelmében
borító: A nyílt társadalom védelmében>
1 990 Ft
Mi a populizmus
borító: Mi a populizmus>
1 990 Ft
Csendes ulti
borító: Csendes ulti>
1 990 Ft
Obama
borító: Obama>
1 990 Ft
Metamorfózisok
borító: Metamorfózisok>
1 490 Ft

Hasznos holmik