És szólt Isten: ˝Legyen világosság˝

A bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteiből 1.

Olvass bele!

Miféle könyv Komesz Mátyás És szólt Isten: „Legyen világosság!” c. könyve? Olyan könyv, amelyben a szerző az Olvasóval együtt fedezi föl Isten áldott és létfontosságú üzeneteit az első bibliai teremtés-elbeszélésből. (Gen 1,1-2,4a) Miért kell fölfedezni? Talán el van rejtve? – El bizony! No nem a Közel-Keleten élő emberek előtt, hanem éppen az európai, más szóval „nyugati” módon gondolkodók előtt. A teremtés-elbeszélések irodalmi műfajáról beszélek. A „nyugati” módon gondolkodó emberek ugyanis HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁSKÉNT olvassák az első két bibliai teremtés-elbeszélést. Éppúgy, mint ahogyan én is 1952-től 75-ig. Úgy olvastam, hogy megtudhatom belőlük, hogyan teremtette meg Isten a világot. Vagyis a teremtés lefolyását véltem megtudni ezekből az elbeszélésekből. Miért? Talán nem így van? Nem így kell olvasni őket? – De nem ám! Ezek az elbeszélések ugyanis nem helyszíni tudósítást adnak a világ teremtéséről, hanem KÉPEKBEN GAZDAG TÖRTÉNETTEL TANÍTANAK a világ teremtéséről, a Teremtőről, a teremtményekről, kettőjük kapcsolatáról, és arról a fönséges elhívásról, amellyel a mindenható Szeretet-Isten hívta el szeretetre teremtett teremtményeit.

Honnan tudom? – Nem titok. Ezt írom le ebben a könyvben, amelyet szeretném, ha elolvasna a kedves Olvasó. Segítségképpen a könyv közepén közzé teszem a Genezis első négy fejezetének magyar fordítását, amelyet Károli Gáspár Vizsolyi Bibliájából kiindulva készítettem a héber szöveg tudományos igényű elemzése, valamint a modern biblia-fordítások figyelembevétele alapján.

______________________________________________________________________________

„Komesz Mátyás bibliakutatói munkásságát a hazai olvasók jól ismerhetik a Bibliaismereti kézikönyvből (Kálvin Kiadó, 2004), amelyben a kisprófétákról szóló fejezeteket írta, valamint Az üzenetcentrikus bibliaelemzés című művéből, amely a Pünkösdi Teológiai Főiskola kiadásában 2011-ben jelent meg. Legújabb könyve egy keresztyén hitében mélyen elkötelezett, szakmailag tájékozott szerző munkája. Szemlélete egyszerre biblikus és kreatív; írásmódjára a szenvedélyes szeretet jellemző. Felismerései eredetiek (pl. amikor azt írja a teremtéstörténet kapcsán, hogy az nem „helyszíni tudósítás”, hanem „történettel tanítás”) és mélyen elgondolkodtatóak. Külön érdekessége a kiadványnak, hogy abban a szerző az általa interpretált Tanulmányozó Bibliát idézi.” (Dr. prof. Fabiny Tibor, Károli Gáspár Református Egyetem, Hermeneutikai Kutatóközpont)

A szerző több szakaszban, összesen
22 évet dolgozott okl. elektromérnökként,
15 évet töltött római katolikus lelkipásztori szolgálatban,
közel 20 évig tanított a Pünkösdi Teológiai Főiskolán,
ahol jelenleg professzor emeritus.
Fő kutatási területe a Példabeszédek könyve,
a Genezis teremtés-elbeszélései és Jóel könyve.

További ajánlatunk

Lelkigyakorlatok
borító: Lelkigyakorlatok>
2 000 Ft
Magyar-Tagalog Biblia
borító: Magyar-Tagalog Biblia>
2 170 Ft
Magyar-Spanyol Biblia
borító: Magyar-Spanyol Biblia>
2 169 Ft
Magyar-Német Biblia
borító: Magyar-Német Biblia>
2 169 Ft
Magyar-Finn Biblia
borító: Magyar-Finn Biblia>
2 157 Ft
A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény
borító: A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény>
1 990 Ft
Félelem nélküli halál
borító: Félelem nélküli halál>
1 990 Ft
Út a végtelenbe
borító: Út a végtelenbe>
1 990 Ft

Hasznos holmik