Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

A Balóthy-domínium és más elbeszélések

Mikszáth Kálmán

Kiadó : Kossuth Kiadó

ISBN 9789630969062

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

"Maky István előkelő földbirtokossal ösmerkedtem meg e nyáron egy cseh fürdőben. Az öregúr a leányával, özvegy Maky Máriával volt ott. A férj is Maky volt. A Makyak a felvidéken nagyon elterjedt familia, mely nagyra tartja magát. Verses közmondás zengi felőlük a Vág mentén:

Mihelyt Maky, 

Mindjárt valaki.

Lőn, hogy az öreg Maky, aki nagyon megszeretett időközben, egy reggel így szólt hozzám:

- Sürgönyt kaptam az este, egypár napra Bécsbe kell utaznom; addig magára bízom a leányomat, uramöcsém.

- Nagyon meg vagyok tisztelve.

- Hiszen tudja, hogy ezek a fehérnépek mily gyámoltalanok egyedül! Hadd ebédeljen uramöcsémékkel.

Ezek az »uramöcsémék« két barátom volt: egy kormánypárti képviselő és egy szolgabíró. A képviselő jó víg ember, aminők a képviselők szoktak lenni, a szolgabíró pedig egy szellemes, tanult fiú, aminők a szolgabírák nem szoktak lenni.

Az öregúr elutazott, és Mária csakugyan a mi kezünkre került. A kompánia lázas örömben úszott. Hogyne! Leendő asztaltársunk volt a legszebb az egész fürdőn. Hajlékony nádtermet, koromfekete haj, nagy, nedves kék szemek, melyek szemérmetesen lesütve is ragyogtak, villogtak. Hát még azok a duzzadt, élveteg ajkak, a barackvirágszín arc, gödrösen. Ugyan, hogy volt kedve meghalni annak a bolond Makynak!

- No, ez nagy fogás, gyerekek! - mondom a pajtásoknak.

- Becses kis kutya, hagyta rá a képviselő. Erős meggyőződésem, hogy jól fogja magát érezni köztünk.

Szavajárása volt az »erős meggyőződésem«. Erős meggyőződésem, hogy ma eső lesz. Erős meggyőződésem, hogy az éjjel jól fogok aludni. Erős meggyőződésem, hogy ez a tej meg van keresztelve stb. (A képviselő sok erős meggyőződésen ment át naponkint.)

- Kívánatos is, hogy a menyecske hozzánk szokjék és megszeressen bennünket. Igyekezzünk minél mulatságosabbak lenni."

 

(részlet)

A Balóthy-domínium
A Kállayak fehér asszonya
A széttört kapocs
História egy házasságról
Cserváry Ákos hű felesége
A százegyedik asszony
A szemérmes asszony
Szomorú szép asszony
Szontágh Pálné
A szép Bulykainé
A Száldobosi Papp família
A dzsentri-fészek
A Kürthyné uborkái
Minden asszony – asszony
Az asszony hajánál csak az esze hosszabb
A paraszt kontesz
Paraszt-mágnások
Egy modern kisasszony antik köntösben
A „Kék kakas” a Kerepesi úton
A modell
Egy jó asszony
Aki kivétel az asszonyok közt
A romlott férfiak országa
Az öreg gróf
A jus primae noctis

 
 

© 2010 multimediaplaza.com