Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Nemzetiségek a történelmi Magyarországon

Ács Zoltán

Kiadó : Kossuth Kiadó

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

A 20. századi Közép-Kelet-Európa nemzetiségi, nemzetiségpolitikiai történetével egyre több korszerű szemléletű munka foglalkozik. Jóval kevesebb a korábbi évszázadok etnikai viszonyait bemutató népszerű feldolgozás. A történész-múzeológus szerző vállalkozása ezen a hiányon enyhít. Arról tájékoztat, milyen népek, etnikumok éltek a Duna-medencében, a történelmi Magyarország területén a honfoglalás idején és utána, a középkorban, majd a török megszállás alatt, miben és mennyiben változtatták meg az ország népességének nemzetiségi összetételét a betelepítések, hogyan bontakoztak ki és milyen következményekkel jártak a nemzeti, nemzetiségi mozgalmak a 19. században, milyen nemzetiségi háttere volt a magyarországi kapitalista fejlődés fellendülésének. A nagyívű áttekintés a nemzetiségek gazdaságtörténetét, még inkább  társadalomtörténetét, mondhatnánk úgy is, életrajzát adja.

A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt

A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt   

Politikai, gazdasági és kulturális érintkezések a honfoglalás korában    

Az ország nem magyar népelemei a középkorban       

BESENYŐK, IZMAELITÁK, BÖSZÖRMÉNYEK, UZOK           

FRANCIÁK ÉS OLASZOK 

AZ ERDÉLYI SZÁSZ TELEPÜLÉSEK KIALAKULÁSA   

AZ ERÉLYI SZÁSZOK MINDENNAPJAI 

SZÁSZOK A SZEPESSÉGBEN       

A SZEPESI SZÁSZOK MINDENNAPJAI  

A BÁNYAVÁROSOK NÉMETSÉGE         

KUNOK ÉS JÁSZOK          

SZLOVÁKOK          

ROMÁNOK  

RUTÉNEK     

A délszlávok Magyarországra költözése         

SZERBEK      

HORVÁTOK 

SZLOVÉNEK

BOLGÁROK 

A zsidóság Magyarországon a 18. századig     

Etnikumok a középkori magyar társadalomban           

NÉPESSÉG A KÖZÉPKORBAN    

A HUNGARUS TUDAT KIALAKULÁSA  

NEMESEK ÉS POLGÁROK

ASSZIMILÁCIÓ A KÖZÉPKORBAN        

Etnikai viszonyok a hódoltság korában

CIGÁNYOK 

ÖRMÉNYEK

GÖRÖGÖK   

Magyarország etnikai képe a 18. században    

SZLOVÁKOK          

ROMÁNOK  

RUTÉNEK     

SZERBEK      

NÉMETEK TELEPÍTÉSE     

A TEMESI BÁNSÁG BENÉPESÍTÉSE       

Népek és népi kapcsolatok a 18-19. századi Magyarországon           

MAGYAROK, NÉMETEK ÉS ROMÁNOK EGYMÁSRÓL         

KÍSÉRLETEK A CIGÁNYSÁG LETELEPÍTÉSÉRE          

"HÁRMAS KIS TÜKÖR"     

A nemzetiségi mozgalmak kialakulása és hatásuk az ország fejlődésére           

A MAGYAR NYELVI MOZGALOM          

A HORVÁTOK MOZGAlMA          

A SZLOVÁK MOZGAlOM  

A ROMÁN MOZGAlOM     

A SZERBEK MOZGALMA  

A MAGYARORSZÁGI RUTÉNEK 

Az 1848-as forradalom hatása a nemzetiségekre         

A nemzetiségek mozgalmai 1848-1849-ben    

 A hazai nemzetiségek a kapitalizmus korában 

A NEMZETISÉGI POLITIKA A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN      

ISKOLAPOLITIKA A 19�0. SZÁZAD FORDULÓJÁN  

KULTURÁLIS KAPCSOLATOK AZ ORSZÁG NÉPEI KÖZÖTT A 19. SZÁZADBAN 

A nemzetiségek a világháború előtt      

A tőkés fejlődés nemzetiségi háttere a kapitalizmuskori Magyarországon        

NÉPESEDÉS ÉS ASSZIMILÁCIÓ  

AZ ASSZIMILÁCIÓ NÉMET TÍPUSAI      

A ZSIDÓK ASSZIMILÁCIÓJA       

Az Osztrák�agyar Monarchia felbomlása    

Irodalom         

 


 
 

© 2010 multimediaplaza.com