Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Barangolások

Karinthy Frigyes

Kiadó : Kossuth Kiadó

195 oldal

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

 JELES SZÓBELI ÉRETTSÉGI 2150-BEN 
A MAGYAR IRODALOMBÓL

 

- Kovács János!
- Jelen.
- Szíveskedjék közelebb gurulni a mikrofonhoz. Álljon be a vetítőtükörbe.
- Parancsoljon, értelmességed.
- Megállapítom, hogy Kovács János jelentkezett, azonossági vizsgálata jogerős. Jeles osztályvizsgája és szintén jeles írásbeli dolgozata után szóbeli érettségire bocsáttatik a magyar irodalomból. Tanelnök úr ezt tudomásul veszi?
- Tudomásul veszem, tanár úr. Tessék kezdeni.
- Kovács, az ön szorgalmáról és előmeneteléről különösen az utóbbi években, mindannyian csak a legnagyobb elismeréssel beszélhettünk. Reméljük, hogy most, mikor középiskolai képzettségéről kell számot adnia, mielőtt az élet iskolájába lép, a kiküldött állami bizottság és főagyú elnökünk (meghajlik) szellemi jelenlétében, nemcsak tulajdon intelligenciájáról és tudásáról tesz majd tanúságot, de ennek az intézetnek hagyományaira és pedagógiai módszerére is kedvező fényt fognak vetni az ön válaszai.
- Mindent meg fogok tenni, értelmességed.
- Tehát figyeljen. Néhány általános és néhány személyszerű kérdésben fogjuk összefoglalni a huszadik századbeli magyar irodalom lényegét és főbb irányelveit, ha jól tudom, kiosztott tétele erre a korra vonatkozik.
- Igenis, értelmességed.
- No, mondja meg - hogy a végén kezdjük -, melyik eseménnyel szoktuk lezárni a huszadik századbeli magyar irodalmat, sok más kulturális és tudományos folyamattal együtt?
- Az 1986-os üstököskatasztrófával.
- Helyes. Beszéljen erről valamit.
- 1986. június 22-én Földünk összeütközött egy gáznemű állapotban lévő üstökös csóvájával, illetve keresztülhaladt ezen a csóván. A végtelenből érkező gáztömeg, különleges vegytani összetétele következtében, mindent épen hagyott, csak az akkor divatos betűrögzítő anyagot, az úgynevezett papirost pusztította el mindenütt a világon, tehát minálunk is, semmivé váltak a könyvtárak, lexikonok, anyakönyvi kivonatok, sok száz, sőt sok ezer év felgyűlt anyaga és adaléka, amikből adatainkat és ismereteinket merítettük. Utána elölről kellett kezdeni mindent, új betűrögzítő anyagunk a mézgavas lett, s minden a múltra vonatkozó ismeretet sebtiben kellett összeszedni szájhagyományok alapján, azoknak emlékezőtehetségére utalva, akik a kultúrkatasztrófa után rendelkezésére állottak a tudománynak.

(részlet)

Mindenre képes Brehm vagyis alkalmazott állatisme

Ballada az elveszett és megkerült kutyáról

Bodri

Karrier

A gyáva oroszlán

Az elefánt

Teve

Holló mossa a fiát

Nepenthes

Hétfejű sárkány

Kis kalauz

Magyar író

Képek egy kezdő író életéből

Igazság a reklámban

Reklámszöveg

Barangolások

Az ötlet

Fejezd be a novellát

Jeles szóbeli érettségi 2150-ben a magyar irodalomból

Utolsó szavak

Pesti kalauz idegenek részére

Így sírtok ti

Balkáni közmondások

Vitorla

Egy csúszómászó a levegőben vagy A hernyó és a lepke

A week-end világtörténete

Hannibál és társai

Újabb Ezeregyéj

Hold

Vészjelek

Háború

Kultúr-katonaság

Vezényleti nyelv entellektüellek részére

Bölcs optimizmus

!?Döntő fordulat?!

Sakkozók 1916-ban

Helyzetkép

Emberkonzerv

A harcoló ember

Részletes tervezet a Kellog-féle békepaktum kiterjesztésére a teljes világbéke céljából

Levél a Kossuth-napról

Mit tegyen az író a háborúval szemben?

Időmikroszkóp

Kívántatik…

Tudományos népdal

Megnyomok egy gombot

A technika vívmányai

Rádió jazz

Gépek és művek

A mi időnk következik most!

Civilizáció

A rekonstruált ember

Embersztrájk

Titokzatos repülőgép

 

Impresszum


 
 

© 2010 multimediaplaza.com