Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Luxemburgi Zsigmond uralkodása

1387-1437

C. Tóth Norbert

ISBN : 978-963-09-6961-1

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : kb. 160 oldal

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

Rövid nemzetközi kitekintés után a kötet bemutatja, milyen körülmények között került a magyar trónra Luxemburgi Zsigmond, aki uralkodása első felében a török kiszorítását tekintette a legfontosabb célnak. A polgárháborús viszonyok megszüntetése, a belpolitikai konszolidáció megteremtése után a király már Európa vezető uralkodójaként ült a német-római császári trónon.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Európa a 14. század végén
- A Német-római Birodalom
- A nagy nyugati egyházszakadás (1378–1417)
- Anglia és Franciaország
- Új hatalom megjelenése Európában
Zsigmond trónra kerülése és az egyensúlykeresés időszaka (1382–1400)
- Út a trónig (1382–1387)
- Az első évek (1387–1392)
- Lépésről lépésre, úton a tényleges hatalom felé (1392–1395)
- Nikápoly és következményei (1396–1400)
Zsigmond uralkodásának fordulópontja (1400–1404)
- Harc az irányításért (1401–1402)
- A polgárháború (1403–1404)
- A király kormányzatpolitikája
A szuverén uralkodó (1404–1410)
- A fegyverek békéje (1404–1408)
- Zsigmond király várospolitikája
- A konszolidáció kiteljesedése (1409–1410)
- Borbála királyné és udvara
Európa vezető fejedelme
- Zsigmond magyar király és német király (1411–1431)
- Az ország védelme (1410–1437)
- Diplomáciai események Magyarországon
Az utolsó évek: király és császár (1431–1437)
- A római koronázás és a bázeli zsinat (1431–1434)
- Újra itthon (1435–1436)
- Az erdélyi parasztfelkelés
- A császár halála és a trónutódlás

 
 

© 2010 multimediaplaza.com