Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

A Rákóczi-szabadságharc

1703-1711

Gebei Sándor

ISBN : 978-963-09-6966-6

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : kb. 160 oldal

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

A kötet lépésről lépésre bemutatja a Rákóczi-szabadságharc eseményeit a főúri összeesküvéstől kezdődően Rákóczi lengyelországi bujdosásán keresztül a Magyarországon megalakuló konföderáció végzéseivel, a vezérlő fejedelem hadseregével, az országgyűlésekkel, majd a konföderáció felbomlásával együtt.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Felszabadító háború Magyarországon
- Katonai sikerek, politikai következmények
- A Magyar Királyság jelene és háború utáni jövője
- A „második tizenöt éves háború” lezárása Karlócán
Az ország háborúja a király ellen
- Újabb főúri összeesküvés (1700–1701)
- Rákóczi lengyelországi bujdosása (1701–1703)
- A hazatérés – a „megbántódott nemzet” sikerei (1703)
- Európa és Magyarország (1704)
Az „új állam”
- A szécsényi konföderáció (1705)
- A konföderáció végzései
- A dux („vezérlő fejedelem”) hadserege
- A Rákóczi-hadsereg felső hadvezetése (magyarországi, erdélyi tábornokok, brigadérosok)
- Kísérlet a megegyezésre – a nagyszombati tárgyalások
A végleges szakítás
- A marosvásárhelyi országgyűlés (1707)
- Conventus generalis Onodiensis
- Rákóczi mint lengyel király?
A döntő év (1708)
- A konföderáció felbomlása
A király és az ország kiegyezése
- A debreceni és a nagykárolyi tárgyalások
- A kompromisszum

 
 

© 2010 multimediaplaza.com