Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Homályzónák – Felvilágosodás és liberalizmus

Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára

Borsi-Kálmán Béla (szerk.)

Cím : Homályzónák – Felvilágosodás és liberalizmus

Kiadó : Sík Kiadó

Oldalszám : 440 oldal

Megjelenés éve : 2013

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

„A kötet „rendező elve” tehát maga az ünnepelt: Kecskeméti Károly. Az ő több mint négy évtizedes tiszteletet parancsoló „megkettőzött” levéltárosi/történészi pályája, eredményei, továbbgondolásra serkentő felismerései, távlatos felvetései és – mindenek fölött – megnyerő egyénisége volt az a szilárd pont, amely, mint mágnes a vasreszeléket, magához rántotta, s egy sajátos, csak és kizárólag erre a vállalkozásra jellemző alakzatba rendelte/rendezte a beérkezett írásokat, esszéket, közleményeket, amelyek összege maga az elkészült könyv. Emellett emez eszmei „vezérfonal” érvényesít(het)ése – tekintettel arra, hogy Kecskeméti Károly ’56 óta Párizsban élvén eleve kívül és felül áll kisszerű honi értelmiségi torzsalkodásainkon – egyszersmind annak is bizonyítéka, hogy Magyarországon változatlanul lehetségesek olyan értékelvű, szigorúan csupán a minőségre figyelő szakmai szerveződések, amelyek nincsenek tekintettel az elmúlt huszonnégy esztendőben létrejött „szekértáborokra”. Ebből a szemszögből – Kecskeméti Károly kényszerű távollétéből és főként francia nyelvű tudományos pályájából – következik egyebek között az is, hogy rangos francia történészek írásai is szerepelnek kötetünkben, ennélfogva az két, sőt többnyelvű.” (A kötet szerkesztője)

Tartalom

Előszó

Avant-propos

Miskolczy Ambrus  Kecskeméti Károly Charles Kecskeméti

Jean Bérenger  Le destin des Juifs viennois : du Baroque aux Lumières (1620–1790) A bécsi zsidók sorsa a barokk kortól a Felvilágosodásig (1620–1790)

Daniel Tollet  L’effort de conversion des juifs de la Confédération polono–lituanienne au XVIIIe siècle – à travers les écrits de Franciszek-Antony Kobielski A zsidók áttérítésére tett erőfeszítések tükröződése Franciszek-Antony Kobielski írásaiban a XVIII

Tóth Ferenc  „Magyar irodalom francia szívvel” – A 18. századi franciaországi magyar emigráció irodalmi tevékenysége « Littérature hongroise au coeur français » – L’activité littéraire de l’émigration hongroise au 18e siècle

Pálmány Béla  Nemesedő városi követek a francia és napóleoni háborúk magyar országgyűlésein, 1790–1812 Députés des villes en voie d’anoblissement à la Diète hongroise à l’ère des guerres françaises et napoléoniennes, 1790–1812

Pajkossy Gábor  Vármegyei tisztújítások, követválasztások és katonai segédlet a reformkori Magyarországon Le renouvellement des élites administratives au sein des comitats, les élections locales et la constitution de milices d’appoint en Hongrie à l’ère de

Miskolczy Ambrus  A kollektív erőszak hadtörténetéhez, avagy „zsidórablás” Nádason 1848. április 19–20-án Contributions à l’histoire militaire de la violence collective, ou bien « brigandage juif » à Trstín [Slovaquie] le 18-19 avril 1848

Komoróczy Géza  Löw Lipót egy elfeledett cikke Un article oublié de Lipót Löw

Turán Tamás  Dokumentumok a magyarországi zsidó statisztika és a makói zsidóság történetéhez Dokuments relatifs à l’histoire de la statistique juive de Hongrie et à l’histoire des Juifs de Makó

Deák Ágnes  „…hová jutottunk, midőn egy conservativ és kat. szerkesztőt ilyen zsidóügyi cikkért elítélnek” – Lonkay Antal és az Idők Tanúja sajtópere 1863-ban … « où l’on en est si un journaliste conservateur et catholique peut être condamné à cause d’un 

Kövér György  „Választási epilog” – Ónody Géza utolsó csatája a mandátumért (1896) « Epilogue de scrutain » – le dernier comat de Géza Ónody pour le mandat

Dénes Iván Zoltán  Jogegyenlőség és kirekesztés válaszútján A la croisée des chemins de l’égalité des droits et de l’exclusion

Ress Imre  Kállay Béni párizsi embere: Henri Moser – Bosznia-Hercegovina egyedi országképének kialakítása a 20. század fordulóján L’homme parisien de Benjamin Kállay: Henri Moser – La formation de l’image spécifique de la Bosnie-Herzegovine au tournant de

Frank Tibor  Romain Rolland és magyar fogadtatása az I. világháborúban Romain Rolland et sa réception durant la première guerre mondiale

Haraszti György  Kényszerperegrináció az első világháború után La pérégrination forcée après la première guerre mondiale

Victor Karady  Behind the facade of the Liberal State : ethnic and religious inequalities of elite education in Dualist Hungary A liberális állam homlokzata mögött: etnikai és felekezeti egyenlőtlenségek, elitképzés a dualista Magyarországon

Filep Tamás Gusztáv  Gólusz, geulla Diaspora, rédemption

Henri de Montety  HOTEL SAVOY de Joseph Roth – L’Orient et L’Occident Joseph Roth Savoy Szállója – Kelet és Nyugat

Zirkuli Péter  Tudósítás a könyvtárból: Koestler Reportage de la bibliothèque: Koestler

Attila Pók  Republikanismus in der modernen ungarischen Politik A köztársasági eszme a modern magyar politikában

Paul Gradvohl  Cultures et crises politiques en Europe centrale Kultúrák és politikai válságok Közép-Európában

Körmendy Lajos  Egy kutatás dilemmái és nehézségei Les dilemmes et difficultés d’une recherche

Borsi-Kálmán Béla  Töredék – Töprengés a honi antiszemitizmus természetéről, avagy óvatos javallatok a magyar–magyar viszony rendezésére Fragment – Réflexions sur la nature de l’antisémitisme en Hongrie, ou bien suggestions prudentes en vue de la régulari

Mester Béla  Bűnös hangok – A gondolkodás elnémulása Voix coupables – La pensée passe au silence

Bíró András  Epilógus – Korzikai intermezzo Epilogue – Intermède en Corse

Kecskeméti Károly műveinek bibliográfiája Oeuvres sélectionnées de Charles Kecskeméti

A szerzőkről Sur les auteurs


 
 

© 2010 multimediaplaza.com