• E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
    2011

Novellák, karcolatok

Olvass bele!
  • E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
    2011
Ez az e-könyvünk PDF formátumban vásárolható meg.

Mikszáthnak több mint harminc éve nem jelent meg olyan gyűjteményes kötete, mely ilyen bőséggel tartalmazza kisprózai életművét, mint ez a válogatás: szinte valamennyi elbeszélését, karcolatait, és politikai publicisztikájának jelentős darabjait veheti kézbe egy kötetben az olvasó. A szöveghez – a sorozat hagyományainak megfelelően – gazdag jegyzetanyag, szómagyarázat és életrajz járul.
A JÓ PALÓCOK
A néhai bárány 7
Bede Anna tartozása 12
Péri lányok szép hajáról 16
A kis csizmák 19
Timár Zsófi özvegysége 22
Az a pogány Filcsik 25
A bágyi csoda 33
Szücs Pali szerencséje 36
Galandáné asszonyom 40
A gózoni Szűz Mária 46
Két major regénye 50
A „Királyné szoknyája” 54
Szegény Gélyi János lovai 60
A gyerekek 63
Hova lett Gál Magda? 67

A TEKINTETES VÁRMEGYE
História egy házasságról 75
Aranyos felhők 86
Lábnyomok a homokban 91
A Tisza 95
Mikor a sírkövet hoztuk 103
A rossz matéria 109
Az én első principálisom 120
Rózsaszínű rozsda 132
A becsületbírák előtt 142
Az elveszett nyáj 156
Az alispánkisasszonyok 161

AZ APRÓ DZSENTRI ÉS A NÉP
Az olvasóhoz – a nem olvasókról 173

ALFÖLDI EMBEREK
A rokkant szekér 176
Bagi uram frakkban 178
Az egyetlen gazember 180
Milyen a magyar iparos? 182
Egy rendőr zseni 184
Apabácsika 188

FELFÖLDI EMBEREK
Utazás Palócországban 191
1. A kesely rögeszméje 191
2. A Palócföld flórája 193
3. Az új üstökös 194
4. Képzeletbeli kényelem 195
5. Nás Gyurko 197
6. A csodálatos halastó 199
7. A Pakas 201
A hosszú életűek 203
Az utolsó lovag 205
A Lupcsek Jani házasodása 207
A kántorfiú 210

TÖRTÉNETEK A FOLYOSÓRÓL
Régi urak, régi cselédek, régi rablók 214
A nagy Regdon Mihály 217
Hát velem mi lesz? 222
A szegény jámbor ármádia 225
A pénzügyminiszter reggelije 229
Haszonbérlő koromból 231
Akik ugatnak 237
Írói birtok 238
Olaszországi út 243

EGYÉB TÖRTÉNETEK
Tessék engem becsukatni 248
A legmodernebb párbaj 250
Salamon ítélete 253
A csekk 256
Az apró füvek 258
A csodahajó 260
A százegyedik asszony 263
A menny belseje 266
A gyarmati vásár vagy gyereket kérek kölcsön 269
Az üres bölcső 271
Egy öreg püspök háztartása 274
„Kínos ügy” 277
Vidéki alakok 282
I. Az általános választó 282
II. A nagy tósztírozó 283
III. A római 285
IV. A furcsa alperes 287
A forma 290

URAK ÉS PARASZTOK
A tanácsúr furfangja 297
A Kürthyné uborkái 303
A Balóthy-domínium 311
A száldobosi Papp família 314
Az elfelejtett rab 327
A király ruhái 331
A romlott férfiak országa 340
A kaszát vásárló paraszt 343
Az ügyes-bajos ember 347
Látogatás egyik alakomnál 350
A túlvilági utas 353
Szontágh Pálné 357
A dzsentrifészek 364
Az Isten hóna alatt 374
A málna 377
A fehér kakasunk 381
A krusevicai ütközet 381
Egy jó asszony 385
Különös vevő 395
Veréb Pál traktában 399
Még egy megyei történet 407
Az öreg Prikler néni 413
A szarvasok háreme 417

A TISZTELT HÁZ
Bevezetés 423
A káosz 425
A színhely 428
A folyosó 432
A generális 440
A karzat 442
A két törzsfőnök 446
A képviselőház madara 447
Bent a teremben 450
A macska 456
A szónokok 457
A „majdnemszónokok” 465
Ahol a szellemi toalettet csinálják 467
A sokfejűek 469
A büfé 471
A képviselői mesterség 475
A „Haluska Jánosok” 478
Epilóg 482

KLUB ÉS FOLYOSÓ
Hazajön a király 489
A kormány támaszai 492
A kedélyes delikvensek 496
Illetékszabási történetek 498
Magyar demokraták 502
Két titkosügynök 504
Kölcsön a királynak 510
Az amerikai nyulak 511
Közigazgatási történetek 513
I. A korlátfa 513
II. Egy bevert fej 515
III. Egy vagon akta 517
A Lőrinc kalapjai 519
A honatyaság 523
Ne nyitogassuk a történelmet 528
Az álmodozók folyója 531
A törvény és a köztörvényhatóság 534
Hogy lesz az ember nagy talentum 536
Grófok a kenyérben 540
Az aranykorszak 543
Egy rab története, bevezetéssel 545
Az emberiség komédiája 549
Milyen a magyar karakter? 552
Az úgynevezett „hazai statisztika” 554
A legnagyobb bolond a világon 557
A „főpostamester” 559
Milyenek a választók? 561
Skíz, XXI és I 563
Új és régi ember 566
A gyanú 570
Az utolsó oligarcha 576
Miért hallgat a báró? 583
Hunyák Pál 585
Választási történetek 589
I. A jelölt természetrajza 589
II. Hogy terem a képviselő? 592
III. A tályai sötét erdőben 597
IV. Hogy lettem én meg? 604

PIPACSOK A BÚZÁBAN
A jó ember 611
Az öreg gróf 625
Minden asszony – asszony 630
A majornoki lázadás 638
A kétezer éves ember 645
A „Burkus” 647
Sárika grófnő 655
Frivol akta 666
A brézói ludak 673
Az öregek 680
Leveles menyecskék 688
Talpig ember 692
A szép Bulykainé 704
A „góbék” 710
A domályosi puszta 717
A halál után 727
A falu leghóbortosabb embere 732

PERNYE
A ló, a bárányka és a nyúl 739
A fiamuram lovai 742
Hová ér az ember?* 748
A Plutó 749
Az elképzelt méz 774
Aesculap az Alföldön 785
A költő utolsó karácsonya 798
A szemérmes asszony 806
Egy vadászpálya eleje és vége 814
Az okos Nástya 818
Ne félj, Mátyás! 822
Huszár a teknőben 824
Farkas a Verhovinán 835
A négy ló legendája 862
A gyanú 865

ÖREG SZEKÉR, FAKÓ HÁM
A komposszesszor fák 869

FIAIM
„A én pohárom” 886
Aussi brebis 896
A Berci fogai vagy a képek roppant értéke 903
Az első bánat 906
Az öregek 914
A fehér kutya 927
A szamár sine curában 934
Ott alszik a Marcsa is 942
Szegény ember tőkéje 954
A kemény koponyák 964
A kis szeplős 969
Mme Gvuáp és porontyai 980
Grisics hitelbe vett bort 986
A Ponci bűnhődése 1000

VILÁGÍT ESTE A SZENTJÁNOSBOGÁR IS
A fahuszár, meg a lova,
meg a ló sípja 1023
A fekete fogat 1030
Kozsibrovszky üzletet köt 1048
A szamócák útja 1087
A patrónus 1108
A Szontagh Pál kutyái 1122
A Jókainé tyúkjai 1129
Más udvar, más levegő 1144

JEGYZETEK / 1155

NÉV- ÉS SZÓMAGYARÁZATOK
Névmagyarázatok 1197
Szómagyarázatok 1217

UTÓSZÓ / 1237

Életrajzi adatok 1249

MUTATÓK
A novellák és karcolatok betűrendes mutatója 1255
A kötet tartalma 1259

További ajánlatunk

A zsebóra és más novellák
borító: A zsebóra és más novellák>
590 Ft
Csutora
borító: Csutora>
2 290 Ft
Áldott karácsony
borító: Áldott karácsony>
1 390 Ft
Bölcső a hegyek között
borító: Bölcső a hegyek között>
2 290 Ft
The town in black
borító: The town in black>
2 690 Ft
Ne bántsuk egymást
borító: Ne bántsuk egymást>
690 Ft
Szent Péter esernyője; Beszterce ostroma
borító: Szent Péter esernyője; Beszterce ostroma>
990 Ft
Szindbád
borító: Szindbád>
690 Ft

Hasznos holmik