Juhász Gyula versei

Olvass bele!
apple store link google play link
Juhász Gyula(1883-1937) a Tisza menti táj és nép, a dolgozó ember iránt érzett szeretet, az emberi nagyságba és alkotó erőbe vetett hit tragikus sorsú lírikusa. Postatiszt fia volt, tanár lett, 1917-ig kisvárosokban tanított, ekkor lemondott állásáról, és hazaköltözött szülővárosába, Szegedre. Ettől kezdve állandó gondokkal küszködve élt. Nagyváradon összeismerkedett Adyval, s ez a barátság a haladó radikális irodalom oldalára állította. Egy ideig a szegedi színházat igazgatta. Ő fedezte fel és támogatta elsőnek József Attilát. Mellőzöttsége, magánya egyre jobban megviselte idegrendszerét, s öngyilkos lett.

1899-1905
Muland�s�g, Prometheus, Harangok, R�k�czi h�rsf�i, V�r�smarty, Puszt�k, Daloljatok csak?, Rodost�ba!, Alkonyat, A ny�rf�k dala, �desany�m, Rostand , Ima, Magyar n�pem?, D�r, Credo, �ld�s a feny�kre, Ny�r�j, Epistola I., Sz�zek, Kov�csn�ta!, Els� szerelem, Dilemma, T�nd�r Ilon�nak, Nietzsche, Gotterhalte, El�gi�k, Budapesti �sz, Vita nuova, Efemerid�k, Mil�i Venus, K�rd�sek, Herakles, Shakespeare, Nevenapj�n, De profundis, Hajnal, C�z�r hal�la, Az �r�k visszat�r�s, �desany�m, Az �let hegy�n, Alkonyati �r�k, A hegyi besz�d, Nagyv�rosok mag�nya, Pil�tus, �da Dionysoshoz, Epit�fium, Himnusz az emberhez, Megy a haj�
1906-1913
L�ngolni j�ttem?, �s�m, G�za kir�ly, M�ty�s kir�ly, Gell�rt p�sp�k, K�rd�s, Maris, Cs�nd, Ovidius, �j szonettek, I, II, Simon P�ter, Anakreoni dal, Haza?, Borul�sos �r�n, Az �lo�vir�g, Shakespeare est�je, Sursum corda!, �j mel�di�k, �p�t�mester �neke, Feh�r Anna, Mad�ch, Eml�k, Katon�k, Pusztaszer fel�, Tibiscus partj�n, Tal�lkoz�s, A kis Tisza h�dj�n, Magyar el�gia, Budapest, �ngyilkosok , Majt�ny, J�n a vonat?, Az � szerelm�k, Nosztalgia?, Hamlet, Pog�ny �r�m�k, Kalazanti Szt. J�zsef eml�kezete, A nagy temet�, Vita somnium breve, Meunier, A hull� csillagokhoz, �don ballada, A csavarg� dala, F�ldany�nk, Flagell�nsok �neke, P�n s�pj�n, F�tum, F�tum, Pog�ny le�ny?, Fekete mis�k, Kossuth-n�ta?, A var�zsfuvol�s, A v�radi p�sp�k l�nya, K�pzelt utaz�sok, Anch'io, A halotti besz�d, Versek, A F�ldgoly� dala, A csatal�, Reg�ny, Pet�fi-k�p, A t�kozl� fi�, Az utols� vacsora, V�lasz Ady Endr�nek, Testamentom, F�l�ton, Pil�tus, �sz, A T�bor hegy�n, L�z�r f�lt�mad�sa, T�volok �zennek?, Munk�csy, Az Iza partj�n, Szabad haj�k, �j d�lib�b, Filol�gia, A mi ballad�nk, Mindig?, Pet�fi (Cs�ndes falu?), Pet�fi (Szabads�g, dics�s�g?), Valami nagy?, Halotti besz�d, T�m�rk�ny Istv�nnak, Visszat�r�s, �ldott v�gzetem, Bujdos� Balassi, M�rcius idus�ra , K�nyvt�r, G�r�g el�gia, Gemm�k �s herm�k, K�nyvek �s k�nnyek, Ady Endr�nek, Egy r�gi hajnal, Vigasztal�sul, Giorgione, Ny�r�ji �bers�g, Ann�ra gondolok, Anna, Gy�zelmi el�gia, Io Pe�n!, Anna ut�n, Meg�lt szerelem s�rk�v�re, Anna minden, V�ndordal, J�nnek-e m�g?, Szemek, M�zs�m, kiben hiszek?, Meg�llani?, A k�v�h�zi b�nat, Gioconda, Sz�rk�let, Anonymus, Ovid levele J�li�hoz, Betegszoba, Buddha, Ezek eny�mek?, Ann�ra gondolok, Magamhoz, Az �let szonettje, Sz�nh�z, �ldott e b�nat?, M�jusi �h�tat, Cs�ndes panaszok, Sz�p volt, Egy antik m�rv�ny torz�j�ra, Sz�nh�zi szonett, Tiszai cs�nd, A h�d, Egy r�gi ny�rb�l, M�gis?, �gy szeretem?, Mert k�s�n j�ttem?, El�gia, K�sei ragyog�s, Liszt Ferenc eml�kezete, Az �letemet?, A b�cs�z�s szonettje, Nincs b�cs�z�s, K�sz�net a n�knek, A r�gi Anna?, A rohateci M�ri�n�l, �zenet Szegednek, M�gis oly sz�p?, Milyen volt?, Prof�n lit�nia, Minden?, B�ke, Minden rohan?, Anna-b�l, Tiszai t�jak, V�rad, Magyar t�j, magyar ecsettel, A v�geken, K�pek, �gy sz�lt Michel Angelo:, Visszat�rtem, Isten h�ta m�g�tt, Heged�, Az�rt szeretlek Anna?, Ann�r�l, messzir�l, Altat�, A ny�ri Tisz�n�l, Ancsa szolg�l�, Ann�nak, utolszor,
1914-1922
Vallom�s az �letnek, Szeretem az �letet?, Arck�p, Csod�latos napok?, Vil�gos�rt, Magyar �sz, Achilleusz pajzsa, Magyar falu cs�ndje, Notre Dame de Lorette, Any�k, Menetsz�zad, H�bor�s eml�k, Kar�csonyi k�sz�nt�s, A gondolkod�, Az �let zsoldosa, Testamentum, Stanz�k, Falusi alkony, Az erd�lyi gyermek, Prol�gus, �nek Tompa Mih�lyhoz, Fotografi�k, Megint a Tisz�n�l, B�ke, B�cs�, Thonuzoba, Negyvenhatosok, Balalajka, Magyar ny�r , F�legyh�z�n nyar�n , Tudom m�r?, Zr�nyi, a k�lt�, V�rtan�ink, Gloria victis!, �s m�gis?, Hung�ria, Eml�kek �tj�n, Szeged, Testamentum, M�jusi �da, B�k�t!, Hi�ba?, Magyars�g, T�jk�p (Dermedten �llnak?), T�jk�p (A m�la piktor?), A d�monhoz, Souvenir, A munk�sotthon homlok�ra, Az �l� halottak h�za, D�zsa feje, Tov�bb?, A v�n cig�nynak?, Az okt�beri forradalomhoz, Szeg�ny katona, �szir�zsa, Prol�gus, Nefelejcs, Szegedi �da, Ez a f�ld?, �prilis bolondja, A munka, Mindig el�re, � Ember!, �nek Arany J�nosr�l, Rorate, Beethovenhez, Adyra gondolok, Magyar kar�csony legend�ja, Marcus Aurelius, Foh�szkod�s, Ancsa �l, Gul�csy Lajosnak, Halottaink, Pet�fi-centen�rium
1923-1937
Az Isten malmai, L�mp�sok, A t�pai Krisztus, Testamentom, Angelus, K�rd�sek, �n Istenem, Alkony a Tisza h�dj�n, Ann�nak, �j vallom�s, T�pai lagzi, Jap�n m�dra, Magyar t�l, Mit akartam?, Jap�nosan, . m�rcius ., �narck�p, Arany J�noshoz, Budapest, Szak�llsz�r�t�, J� volna?, Magyar idill, Vojtina �j ars po�tik�ja a fiatal k�lt�kh�z, A fekete M�ria, Credo, Forradalmi napt�r, Csokonai szobr�n�l, �men, �n k�lt� vagyok, K�sz�n�m?, Melank�lia , Kr�dy Gyul�nak, �let�rz�s, A dolgoz�khoz, Emberi hitvall�s, Az ismeretlen katona, Anna �r�k, L�tj�tok, feleim, Este az Alf�ld�n, Isten l�mp�sai, Trianon, K� a k�v�n, Ady Endre k�sz�nt�se, M�jus �nnepe, Havi boldogasszony, Babits Mih�lynak, De profundis, Mily messze vagytok?, Utols� im�ds�g, �narck�p (Alusznak a k�pzetek?), �narck�p (Vincent van Gogh levele testv�r�hez), V�ci szeptember , Egy hangszer voltam?, B�ke, Temet�s, M�ra Ferencnek, Kazinczy, R�gi ny�ri �j, �let, Zsolozsma (Szeretlek t�ged?), Zsolozsma (M�ri�t dics�rik?), Okt�beri �j, Z�szl�k, Mikes, A b�lcs, Ifj�s�g, F�k, Mint az alvaj�r�, Venit summa dies?, A j�v� vet�se, Szavak, A szobor, Eml�k, Harangj�t�k, �s m�gis?, Zene

További ajánlatunk

Halálgyakorlatok
borító: Halálgyakorlatok>
1 699 Ft
Sarjerdő
borító: Sarjerdő>
1 999 Ft
Kéz a levegőben
borító: Kéz a levegőben>
1 399 Ft
1972. szeptember
borító: 1972. szeptember>
1 999 Ft
Anna visszafordul
borító: Anna visszafordul>
1 390 Ft
Slam.Pont2
borító: Slam.Pont2>
1 590 Ft
Más él benned
borító: Más él benned>
990 Ft
Magyar badar
borító: Magyar badar>
720 Ft

Hasznos holmik