Pilinszky János

Olvass bele!
"Életműve a véges jelenvalólét végtelenre kérdező cselekvésére radikális választ ad."

Tolcsvai Nagy Gábor először a Tegnap és Ma sorozatunkban 1998-ban megjelent "Nagy László" című kismonográfiájával mutatkozott be kiadónkban. Ezt a „Nem találunk szavakat. Nyelvértelmezések a mai magyar prózában" című alapos kompozíciós érzékről tanúskodó tanulmánykötete követte 1999-ben, Kulcsár Szabó Ernő előszavával. Pilinszky Jánosról készült kismonográfiája 2002-ben látott napvilágot.

Pilinszky János a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb lírikusa, aki a múlt század negyvenes és hetvenes évei közötti időszakában a szubjektum létének és létezésmódjának kérdéseire a legelmélyültebb válaszokat adta. Tolcsvay Pilinszky-kötete azt kívánja bemutatni, hogy a lírai én e költészetben először a világba vetettség magányával szembesül, majd a véges létezésben felismert végtelen transzcendens elérhetetlenségének apokalipszises tragikumát tapasztalja, hogy azután a személytelenítés fokozatain keresztül eljusson az e világi létezés szükségképpen nem teljes voltának eszkatologikus elfogadásához.

Szemben és együtt (recenzió, Élet és Irodalom)

További ajánlatunk

A végtelen életrajza
borító: A végtelen életrajza>
3 899 Ft
A párbajozó úriember
borító: A párbajozó úriember>
1 990 Ft
A klitorisz csodálatos története
borító: A klitorisz csodálatos története>
1 990 Ft
A korszak tekintete
borító: A korszak tekintete>
3 199 Ft
Kalandozás a szexualitásban
borító: Kalandozás a szexualitásban>
1 990 Ft
A szóra bírt mindenség
borító: A szóra bírt mindenség>
990 Ft
Nagy Gáspár
borító: Nagy Gáspár>
990 Ft
Esti Szindbád
borító: Esti Szindbád>
990 Ft

Hasznos holmik