Pilinszky János

Olvass bele!
"Életműve a véges jelenvalólét végtelenre kérdező cselekvésére radikális választ ad."

Tolcsvai Nagy Gábor először a Tegnap és Ma sorozatunkban 1998-ban megjelent "Nagy László" című kismonográfiájával mutatkozott be kiadónkban. Ezt a „Nem találunk szavakat. Nyelvértelmezések a mai magyar prózában" című alapos kompozíciós érzékről tanúskodó tanulmánykötete követte 1999-ben, Kulcsár Szabó Ernő előszavával. Pilinszky Jánosról készült kismonográfiája 2002-ben látott napvilágot.

Pilinszky János a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb lírikusa, aki a múlt század negyvenes és hetvenes évei közötti időszakában a szubjektum létének és létezésmódjának kérdéseire a legelmélyültebb válaszokat adta. Tolcsvay Pilinszky-kötete azt kívánja bemutatni, hogy a lírai én e költészetben először a világba vetettség magányával szembesül, majd a véges létezésben felismert végtelen transzcendens elérhetetlenségének apokalipszises tragikumát tapasztalja, hogy azután a személytelenítés fokozatain keresztül eljusson az e világi létezés szükségképpen nem teljes voltának eszkatologikus elfogadásához.

Szemben és együtt (recenzió, Élet és Irodalom)

További ajánlatunk

Szükséges fölösleg
borító: Szükséges fölösleg>
5 199 Ft
13 portré
borító: 13 portré>
2 999 Ft
A hagyományos világ átváltozásai
borító: A hagyományos világ átváltozásai>
1 790 Ft
Az opera négy évszázada
borító: Az opera négy évszázada>
1 990 Ft
Alföldi színháza
borító: Alföldi színháza>
2 590 Ft
Egy kultúra között
borító: Egy kultúra között>
2 190 Ft
Átkelés
borító: Átkelés>
1 990 Ft
Esti Szindbád
borító: Esti Szindbád>
990 Ft

Hasznos holmik