• E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
  2010
 • ISBN:
  978-963-09-6251-3
apple store link google play link

Szabó Lőrinc versei

Olvass bele!
 • E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
  2010
 • ISBN:
  978-963-09-6251-3
apple store link google play link
Szabó Lőrinc (1900-1957) kitűnő esszéista és kritikus; tanulmányainak tárgyköre a világirodalom klasszikusaitól m. mestereken, kortársakon át líraelméleti kérdésekig terjed (A költészet dicsérete, 1967). Műfordítói életműve jó néhány szépirodalmi műfajt felölel, legismertebbé az Örök barátaink című gyűjteménye vált.

F�LD, ERD�, ISTEN
I. A v�ndor elindul, II. Reggel, III. Este, XI. Kir�ndul�s, XII. Hajnali himnusz, XXII. T�tlen j�vend�, XXVII. K�nyvvel a temet�ben, XXVIII. Pann�n �sz, XXX. Sulyos felh�k, XXXVIII. P�rbesz�d,
KALIB�N
�GESD EL A K�NYVEKET, KALIB�N!, Kalib�n, �TKOZD MEG A V�ROST �S MENEK�LJ!, V�ros, A sz�rnyeteg v�rosa, GY�K�R A GY�KEREK K�Z�TT, Csigabiga, Sz�l hozott, sz�l visz el, S�ta k�zben, �szi �jszaka, VIR�GZENE, �RTHETETLEN, Var�zskert, Nem ny�lok hozz�d, csak n�zem, hogy alszol, Menek�l�s, VAS-KORBAN �L�NK, NINCS MIT MENTENI, Any�m mes�lte, Egy kis �rtelmet a rem�nynek!, Haz�m, kereszt�ny Eur�pa, Megint vas-korban, Altat� dal, ISTEN, Isten,
F�NY, F�NY, F�NY
�larc m�g�l, F�ny, Csod�lkoz�s, Mind-egy, Keny�r, K�pzelt utaz�sok, Embertelen sz�ps�g, H�bor� ut�n, Hatalom �s dics�s�g, Menek�l�s, K�pr�zat, Balaton, vak�ci�, Ima, a n�k ellen, Sz�vets�g, Az �szh�z, Szeg�nynek lenni s fiatalnak, Az �lmod� halott, A F�ld panasza, Z�rzavar �s k�ts�gbees�s, Ima a rep�l�g�pen, Rep�l�g�p az Alf�ld�n, Ujs�gh�rben a v�gtelen,
A S�T�N M�REMEKEI
M�rget, revolvert, Negyed�ra Isten �s a hivatal k�zt, �ldozatok, Az �r�k j�rv�ny, Magasb�l, Mi�nk a napf�ny, Isten orsz�ga, Nincs p�nz �s enni kell, Egy jelent�ktelen �r� hal�l�ra, Besz�d a szomor� �r�lth�z, H�rom t�rv�ny, I. Szeretet, II. Szabads�g, III. Igazs�g, Van lelke a p�nznek, Az �r�k virraszt�, T�rlat: a S�t�n m�remekei, A Bazilik�ban z�g a harang, Gyermekek, ti�tek a j�v�, Sz�vets�gesek, T�preng�s egy k�r�ti padon, �r�lni kell, ak�rminek, Isten zenekara, Az utols� perc a vigasz el�tt, �nnep, A k�lt� �s a f�ldiek,
TE MEG A VIL�G
H�sz �ra m�lva, C�lok �s hasznok k�z�tt, Materializmus, Testem, Hal�lf�lelem, Cigarettaf�st, Mag�ny, Majd, Tehetetlen�l, �trak�szen, Ne magamat?, Az Egy �lmai, Menek�lni, Bolondok, Politika, Fiatalokhoz, Haz�m, Tao Te King, Szeretlek, Melletted, K�t orsz�g hat�r�n, Egy asszony besz�l, Semmi�rt eg�szen, A homlokodt�l f�lfel�, Gyermek�nk, a Hal�l, Hajnali rig�k, Moszt�ri t�cs�k, Egy eg�r hal�l�ra, Szentj�nosbog�r, Bet�k �s emberek, Kort�rsak,
K�L�NB�KE
Nincs id�, A F�ld �lma, Itt vagy itthon!, �reg bar�taimhoz, Mindennap valaki, Monol�g a s�t�tben, Igazs�g?, Nyitott szemmel, A v�ge, Kis Kl�ra csod�lkozik, L�ci elalszik, L�ci �ri�s lesz, A bagoly, L�ci l�zad�sa, L�ci verset �r, Versek a gyerekszob�b�l, I. Kicsi vagyok �n, II. H�rpent�, III. A sz�l meg a nap, IV. Esik a h�, V. Veszedelem, M�jusi �jszaka, Lepk�k t�nca, Sziv�rv�ny Pest f�l�tt, Dsuang Dszi �lma, A sokf�le haz�r�l, Sz�nalom, T�kozl� fi�, K�l�nb�ke,
HARC AZ �NNEP�RT ? Els� mesterem, Babits Mih�ly eml�k�nek
Ibisz, K�nikul�ban, �n �s ti, t�bbiek, Megint any�mn�l, Harc az �nnep�rt, Felt�mad�s, Egy sz�, �jszaka a vonaton, �j szem�veg, Gyenges�g, Rossz f�rj panasza, H�zass�g, �n, Bar�taimhoz, Ellens�geimhez, Egy hazat�rt emigr�nshoz, Eszm�k, Vez�r, Halott n�p, Beteg�gyon, Megnyugv�s,
R�GEN �S MOST
�gy l�tszik, Lemond�s, Titi t�, Madarak, L�ci meg a sz�mok, Ima a gyermekek�rt, Titkos k�vetel�s, K�sz�n�m, hogy szerettelek, K�ny�rg�s a megv�lt�s�rt, A t�kozl� fi� csal�d�sa, Fegyvertelen, Besz�lget�s egy gyufasz�llal, Neh�z napokban, Magam �gy�ben, T�rsadalom, �rk�nyt�bor fel�, B�cs�, Ima,
T�CS�KZENE ? Rajzok egy �let t�jair�l
I. NYIT�NY A f�rfi �sszegez / , A nyugodt csoda, S�ppal, heged�vel, �ri�s sz�v, A ti dalotok, T�j �p�l, omlik, II. MISKOLC A gyermekkor b�v�let�ben / ?, Ezerkilencsz�z, Ap�m, Apa komor volt, Mozdonyon, III. BALASSAGYARMAT Idillek az Ipoly k�r�l / ?, Balassagyarmat, Any�m dalolt, A befagyott Ipolyon, Vasbika, A szem �r�mei, Hangok, Nap napra telt, Zolt�n b�ty�m, IV. DEBRECEN �rlel� di�k�vek / ?, Az Ig�ret v�rosa, Debrecenben, Nagymam�n�l, H�rom l�lek, Az els� vers, Szatm�r, Tiszabecs, Szerelem, Ady, A t�ls� part, A Roml�s Vir�gai, Meccs a folyos�n, Orsz�gok �s �vezredek, A teremtett Isten, A K�nyv p�rbajai, Mit sz�ltam volna?, Ez m�r kereszt, V. BUDAPEST Ember �s vil�g / ?, Budapest, Emberek, Vers �s szorong�s, Pokol, �j vil�g, A szerkeszt� el�, Babits, K�t �v, Rendetlen ifj�s�g, Centr�l, Mikes, Nyolc versesk�nyv, A S�t�n M�remekei, K�l�nb�ke, Vigasz, Mi m�g?, VII. UT�J�T�K Helyzetek �s pillanatok / , Ap�m hal�la, A miskolci ?deszkatemplom?-ban, Holdfogyatkoz�s,
A HUSZONHATODIK �V
L�rai rekviem sz�zh�sz szonettben: Els� r�sz AMIT M�G L�TOTT, �nv�d, Ostrom ut�n, K�pzelt k�pzeleteddel, Vezet�k, M�sodik r�sz A HAL�LA UT�N, Bolond t�k�r, A j� hatalom, Minden�tt ott vagy, Mert sehol se vagy, ?Nem!?, A meghitt perc, Eml�k a szivednek, T�tova angyal, Megsz�let�s, Huszonk�t�ves, Utols� mag�ny, F�ld alatt, �g alatt, Ugye, az volt�l, Bizalom, Kereszt�nyek, ?Isten b�k�je!?, Mulaszt�sok, Eg�szs�g, �ld�z� hi�ny, Csod�latos-r�m�letes, Idegen n� egy vitorl�son, K�tsz�z napja, Sz�rsz�, Balatonf�ldv�r, Sz�tlan v�lasz, Hi�nyz� k�znapok, Tihanyban, Az �lom gyanui, Lelkeknek egyess�ge, Akkor is, hogyha??, A kezdete volt csak?, Nemcsak ter�lad, M�s n�k, A sz�p lepke, N�vnap, Velem s�llyedsz, Nemcsak eml�k vagy, Az �lom roncsai, V�g�rv�nyesen, Most csak l�lekben, M�gis, Csak egy ily sz�p nap, A huszonhatodik �v, Valami �r�k, Az volna m�lt�, Mintha t�nd�r!, Harmadik r�sz
UT�HANG,
A baj, Szinh�z, �ngyilkosok, Vesz�lyek, Szakad�kok, M�rlegen, ?A nyomor�lt!?, A sz�rnyeteg, De h�tha te is??, K�d�k, Igy semmis�lsz meg, Szer�ny t�lvil�g, �gy legyen!, ?�rcn�l maradand�bb?,
VALAMI SZ�P
G�pek vihar�ban, A budai V�rban, Ember panasza, H�laad�s, B�cs�, Ficseri-f�sti, A f�ldv�ri m�l�n, Hajnali l�tom�s, H�rom szonett a t�li H�v�zr�l, I. A t�, reggel, II. K�df�rd�, III. A t�, �jszaka, Mozart hallgat�sa k�zben,

További ajánlatunk

Gondoskodás
borító: Gondoskodás>
1 299 Ft
Félbehagyott költemények
borító: Félbehagyott költemények>
1 190 Ft
Héj
borító: Héj>
1 990 Ft
Haikukönyv
borító: Haikukönyv>
640 Ft
A Velemi Névtelen versei és levelesládája
borító: A Velemi Névtelen versei és levelesládája>
860 Ft
A Pegazus istállói
borító: A Pegazus istállói>
1 290 Ft
Petőfi Sándor válogatott versei
borító: Petőfi Sándor válogatott versei>
590 Ft
Ady Endre válogatott versei
borító: Ady Endre válogatott versei>
590 Ft

Hasznos holmik