• ISBN:
  ISBN 978-963-09-6957-4
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

Államalapítás

970-1038

Olvass bele!
 • ISBN:
  ISBN 978-963-09-6957-4
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

A második kötet Géza fejedelem uralkodásának, István királlyá választásának, megkeresztelkedésének körülményeit, az államszervezés koncepcióját, az egyházszervezet és a vármegyerendszer kiépítését mutatja be, majd összefoglalja első nagy királyunk művét: a keresztény Magyarország megteremtését.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.”
Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Géza fejedelem és kora
- Géza és István az Árpádok nemzettségében
- Az augsburgi vereség utáni változások
- A kereszténység és a pogány hagyomány határán
István király hatalmának alapjai
- Az államszervező harcok
- Nemzetközi megerősítés: házasság és koronázás
- Beilleszkedés Európába
István király országa
- Az államszervezés koncepciója: az Intelmek
- Az egyházszervezet kiépítése
- A világi igazgatás megszervezése: a vármegyék és a királyi udvar
- Új eszközök az államszervezés szolgálatában: az írásbeliség
István király műve
- A társadalom átalakulása
- Magyarország és szomszédai
- A trónutódlás kérdése
- Az államszervezés „mérlege”
István király az utókor szemében
- Az új dinasztiaalapító: a szent király
- A szent király mint jogforrás
- Tárgyi és szellemi örökség

További ajánlatunk

Utak a senkiföldjén
borító: Utak a senkiföldjén>
4 000 Ft
1921- A Horthy-rendszer megszilárdulásának története
borító: 1921- A Horthy-rendszer megszilárdulásának története>
2 490 Ft
Báthory Erzsébet
borító: Báthory Erzsébet>
2 390 Ft
Magyar rebellisek
borító: Magyar rebellisek>
2 590 Ft
Keletre, magyar!
borító: Keletre, magyar!>
2 490 Ft
Naplók könyve
borító: Naplók könyve>
1 690 Ft
Szálasi Ferenc és a hungarizmus
borító: Szálasi Ferenc és a hungarizmus>
2 190 Ft
Levelek 1944-ből
borító: Levelek 1944-ből>
650 Ft

Hasznos holmik