• ISBN:
  ISBN 978-963-09-6974-1
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

Magyarország a második világháborúban

Olvass bele!
 • ISBN:
  ISBN 978-963-09-6974-1
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

A kötet végigkíséri az ország történetét a hadba lépéstől a 2. magyar hadsereg frontra küldéséig és megsemmisüléséig, bemutatja a magyar–német viszonyt és az ország be-kapcsolódását a háborúba a németek oldalán, a német megszállást, a hadműveleteket és az ország hadszíntérré válását, Horthy kiugrási kísérletét, a nyilas uralmat, majd a szovjet csapatok ellentámadását.


A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Hadba lépés és részvétel a háborúban 1941–1942
- Belépés a háborúba
- A gyorshadtest és a Kárpát-csoport harcai
- A Bárdossy-kormány és a háborús szerepvállalás
- A Bárdossy-kormány belpolitikája
A 2. hadsereg harcai
- A 2. hadsereg kiküldése
- A Don melletti hídfőcsaták
- Folyamvédelem és a 2. magyar hadsereg megsemmisülése
A Kállay-kormány „hintapolitikája”
- Belpolitika
- A német-magyar viszony
- Fegyverszüneti tapogatódzások
Magyarország teljes bekapcsolódása Németország oldalán
- A megszállás
- A Sztójay-kormány
- Magyarország megszállásának katonai következményei
- A honvédség harcai Ukrajnában és a Kárpátokban
Az ország hadszíntérré válik
- A magyarországi hadműveletek kezdete
- A 2. és a 3. magyar hadsereg harcai
- A kiugrási kísérlet
A háború utolsó hónapjai
- Nyilas uralom Magyarországon
- A Budapest elleni offenzívák
- A felmentési kísérletek
- A „Tavaszi ébredés” hadművelet és a szovjet ellentámadás
- A szomorú mérleg

További ajánlatunk

Erdély tragédiája 1657-1662
borító: Erdély tragédiája 1657-1662>
2 399 Ft
1956: Erőszak és emlékezet
borító: 1956: Erőszak és emlékezet>
2 490 Ft
Trianon arcai
borító: Trianon arcai>
2 590 Ft
A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege
borító: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege>
3 590 Ft
Képzelt asszimiláció?
borító: Képzelt asszimiláció?>
2 490 Ft
Kádár - A hatalom évei 1956-1989
borító: Kádár - A hatalom évei 1956-1989>
2 490 Ft
Magyarország története - Időrendi áttekintés
borító: Magyarország története - Időrendi áttekintés>
990 Ft
A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870-1948
borító: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870-1948>
990 Ft

Hasznos holmik