Nemzetiségek a történelmi Magyarországon

Olvass bele!
apple store link google play link

A 20. századi Közép-Kelet-Európa nemzetiségi, nemzetiségpolitikiai történetével egyre több korszerű szemléletű munka foglalkozik. Jóval kevesebb a korábbi évszázadok etnikai viszonyait bemutató népszerű feldolgozás. A történész-múzeológus szerző vállalkozása ezen a hiányon enyhít. Arról tájékoztat, milyen népek, etnikumok éltek a Duna-medencében, a történelmi Magyarország területén a honfoglalás idején és utána, a középkorban, majd a török megszállás alatt, miben és mennyiben változtatták meg az ország népességének nemzetiségi összetételét a betelepítések, hogyan bontakoztak ki és milyen következményekkel jártak a nemzeti, nemzetiségi mozgalmak a 19. században, milyen nemzetiségi háttere volt a magyarországi kapitalista fejlődés fellendülésének. A nagyívű áttekintés a nemzetiségek gazdaságtörténetét, még inkább társadalomtörténetét, mondhatnánk úgy is, életrajzát adja.

A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt

A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt

Politikai, gazdasági és kulturális érintkezések a honfoglalás korában

Az ország nem magyar népelemei a középkorban

BESENYŐK, IZMAELITÁK, BÖSZÖRMÉNYEK, UZOK

FRANCIÁK ÉS OLASZOK

AZ ERDÉLYI SZÁSZ TELEPÜLÉSEK KIALAKULÁSA

AZ ERÉLYI SZÁSZOK MINDENNAPJAI

SZÁSZOK A SZEPESSÉGBEN

A SZEPESI SZÁSZOK MINDENNAPJAI

A BÁNYAVÁROSOK NÉMETSÉGE

KUNOK ÉS JÁSZOK

SZLOVÁKOK

ROMÁNOK

RUTÉNEK

A délszlávok Magyarországra költözése

SZERBEK

HORVÁTOK

SZLOVÉNEK

BOLGÁROK

A zsidóság Magyarországon a 18. századig

Etnikumok a középkori magyar társadalomban

NÉPESSÉG A KÖZÉPKORBAN

A HUNGARUS TUDAT KIALAKULÁSA

NEMESEK ÉS POLGÁROK

ASSZIMILÁCIÓ A KÖZÉPKORBAN

Etnikai viszonyok a hódoltság korában

CIGÁNYOK

ÖRMÉNYEK

GÖRÖGÖK

Magyarország etnikai képe a 18. században

SZLOVÁKOK

ROMÁNOK

RUTÉNEK

SZERBEK

NÉMETEK TELEPÍTÉSE

A TEMESI BÁNSÁG BENÉPESÍTÉSE

Népek és népi kapcsolatok a 18-19. századi Magyarországon

MAGYAROK, NÉMETEK ÉS ROMÁNOK EGYMÁSRÓL

KÍSÉRLETEK A CIGÁNYSÁG LETELEPÍTÉSÉRE

"HÁRMAS KIS TÜKÖR"

A nemzetiségi mozgalmak kialakulása és hatásuk az ország fejlődésére

A MAGYAR NYELVI MOZGALOM

A HORVÁTOK MOZGAlMA

A SZLOVÁK MOZGAlOM

A ROMÁN MOZGAlOM

A SZERBEK MOZGALMA

A MAGYARORSZÁGI RUTÉNEK

Az 1848-as forradalom hatása a nemzetiségekre

A nemzetiségek mozgalmai 1848-1849-ben

A hazai nemzetiségek a kapitalizmus korában

A NEMZETISÉGI POLITIKA A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

ISKOLAPOLITIKA A 19�0. SZÁZAD FORDULÓJÁN

KULTURÁLIS KAPCSOLATOK AZ ORSZÁG NÉPEI KÖZÖTT A 19. SZÁZADBAN

A nemzetiségek a világháború előtt

A tőkés fejlődés nemzetiségi háttere a kapitalizmuskori Magyarországon

NÉPESEDÉS ÉS ASSZIMILÁCIÓ

AZ ASSZIMILÁCIÓ NÉMET TÍPUSAI

A ZSIDÓK ASSZIMILÁCIÓJA

Az Osztrák�agyar Monarchia felbomlása

Irodalom

További ajánlatunk

Jakkó László hadtudományi munkái
borító: Jakkó László hadtudományi munkái>
1 899 Ft
Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai
borító: Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai>
2 490 Ft
Az erőszak neve Péter Gábor
borító: Az erőszak neve Péter Gábor>
1 990 Ft
A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak
borító: A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak>
2 990 Ft
Horthy
borító: Horthy>
2 390 Ft
A III/III krónikája
borító: A III/III krónikája>
2 490 Ft
Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július – 1919. március
borító: Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július – 1919. március>
1 290 Ft
A magyar tragédia - 1956
borító: A magyar tragédia - 1956>
990 Ft

Hasznos holmik