google play link

A zene története

google play link

Szabolcsi Bence (1899–1973) Baumgarten-, Kossuth-, és Herder-díjas zenetörténész, művészettörténész, a Zenetudományi Intézet megalapítója egyik legfontosabb művében a zene történetét mutatja be az őskortól a huszadik század elejéig. Részletesen ismerteti a többszólamúság megjelenését, a világi zene térnyerését, az új zenei formákat és műfajokat, a zenei reneszánsz, a barokk, a rokokó, a korai és a kései romantika, majd a nemzeti mozgalmak sajátosságait. Bemutatja a nagy mesterek: Bach, Bartók, Beethoven, Berlioz, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, Haydn, Händel, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Mendelssohn, Mozart, Muszorgszkij, Rossini, Schönberg, Schubert, Schumann, Sibelius, Strauss, Stravinsky, Verdi, Vivaldi, Wagner, Weber és mások – munkásságát.
A zenetörténeti irodalom ezen alapműve 1999-óta nem jelent meg nyomtatott kiadásban, kizárólag antikvár példányok lelhetők fel – joggal mondható tehát, hogy az illusztrált elektronikus könyv kiadása egy klasszikus zenetudományi értéket tesz újra széles körben hozzáférhetővé az olvasók számára.

A szerző tudományos ismeretterjesztő műtől talán szokatlan, de a zene világához nagyon is illő lírai hangon szólítja meg olvasóját:

Musica humana – mondotta a középkor az emberi test és lélek belső harmóniájára, s úgy érezte, hogy ezzel az elnevezéssel a világtörvénynek egy titkos részét fedi fel.
Musica humana – a zene valóban az emberi világ része s minden alkotóelemével az emberi életbe kapcsolódik. Mégis van benne valami, ami kiemeli ebből az összefüggésből és szinte az embertől függetlenné, a természeti világ tagjává avatja. Így lesz belőle musica mundana: a mindenség hangja. Ott születik, ahol az emberi kultúra: folyóvölgyekben, pusztákon, dombvidéken, tengerparton. Terjesztik a folyamok és tengeráramok, útját állják az őserdők, hegyláncok, jégmezők és sivatagok. Megreked, elzárkózik a szigeteken, kering, hullámzik, árad, elvegyül a nyitott partokon. Vándorol, terjed, szóródik, mint a növények, egy-egy földsávon, ahol megtorpan, nyomban fajokra különül.
Nincs, ami könnyebben alakulna, szívesebben cserélne formát s nincs, ami mélyében állandóbb maradna, mint a dallam. Hullámok és felhők játéka mérhető csak ehhez az évezredes játékhoz: minden melódia azonnal változatok százaira oszlik s voltaképp e százféle változatban él; viszont az emberi csoportok akaratlanul ugyanazokat az ősi dallamtípusokat őrzik ezer éveken át s mikor azt hiszik, hogy legjobban elváltoztatták őket, tehát legmesszebb elszakadtak tőlük, önkéntelenül közelebb járnak eredeti formájukhoz.”

Az e-könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

ELSŐ KÖNYV

1. A primitív dallam

2. Az első nagy kultúrák

3. A régi Közép-tenger zenéje

A Levante

A klasszikus ókor

A középkor születése

MÁSODIK KÖNYV

4. A középkori Nyugat dallamai és zeneformái

5. A többszólamú nyelv. A reneszánsz születése

HARMADIK KÖNYV

6. A francia-olasz reneszánsz. Nyugat első nagy költői

7. A flamand reneszánsz. Josquin

8. Az olasz nagy reneszánsz és az első klasszikus összefoglalás. Palestrina

9. Németország ébredése, Flandria alkonya. Lasso

NEGYEDIK KÖNYV

10. Déli romantika: a barokk Itáliában. Szólóének és opera. Monteverdi

11. A barokk Nyugat-Európában. Lully, Purcell

12. Formák születése délen és északon

13. Schütz és a német barokk

14. 1700 kulminációja. A második európai betetőzés: Bach-Händel-Rameau-Vivaldi

ÖTÖDIK KÖNYV

15. A rokokó és az új európai formák

16. Korai romantikusok. Berlin, Mannheim, Párizs, Nápoly

17. Bécs és a harmadik európai betetőzés. Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert

18. Párizs és a korai romantika

HATODIK KÖNYV

19. Az északi romantika

20. A konzervatív romantika

21. A forradalmi romantika

22. A romantikus összefoglalás

23. A romantikus visszahajlás

24. A romantikus ellensúly

25. Európa kitágulása; új nemzeti mozgalmak

26. A 19. század vége Nyugat-Európában. Búcsúzó romantika

HETEDIK KÖNYV

27. A 20. század ígérete

28. Utóhang a romantikához

29. A feloldó mozgalom

30. A megkötő mozgalom

További ajánlatunk

A névtelenek senkiföldje
borító: A névtelenek senkiföldje>
5 199 Ft
Kapufák és kényszerítők
borító: Kapufák és kényszerítők>
2 999 Ft
Így sakkoztak ők
borító: Így sakkoztak ők>
2 990 Ft
Színházi naplók
borító: Színházi naplók>
2 990 Ft
Napló
borító: Napló>
2 990 Ft
Főúr, fizetek!
borító: Főúr, fizetek!>
1 990 Ft
Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei
borító: Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei>
990 Ft
Szőcs Géza
borító: Szőcs Géza>
990 Ft

Hasznos holmik