Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

A lohinai fű és más elbeszélések

Mikszáth Kálmán

Kiadó : Kossuth Kiadó

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

"E percben egy sötétebb sikátorba jutottunk, néhány hivatalos szoba mellett kellett elmennünk,

amelyeknek ajtaján különféle feliratok pompáztak.

Nini, az egyik szoba ki van egy kicsit nyitva. Gubó legyek, ez a Borcsánszky bácsi helyisége.

Ott állott egy aranyozott betűjű táblán: „Borcsánszky György árvaszéki elnök.” Az öreget ott

hagytuk még a papnál. Az ördögbe is, vagy nyitva felejtette a hivatalszobáját, mikor este

elment, vagy valami történik itt most, mert ilyen helyen alkalmasint pénz is szokott lenni.

- Adj, kérlek, hamar egy gyufát.

Bevilágítottam gyufával a hivatalszoba belsejébe. Hátha valami rabló van bent. A németem

szabadkozott, és előrement. Minek avatkozol a dolgába, még majd te iszod meg a levét,

dohogta. De a hivatalszoba üres volt, azaz tele volt minden asztala, kanapéja aktákkal,

papirosokkal, minden rend nélkül, mintha vasvillával volnának odahányva. Az öreg úr nyilván

elfelejtette becsukni az ajtót. No, ez ugyan gyönyörű rend. A nyitott kapun bejöhet éjjel akárki,

egy lélek se látja, aztán feljuthat ide az árvaszéki elnök szobájába, és elviheti, amelyik okmányt

akarja. Még fütyülhet is útközben, amikor viszi.

Az a bolondos ötlet incselkedett velem, hogy meg kellene leckéztetni egy kicsit az öreg

Borcsánszkyt. A Blahunka Jani jó somlyai borában laknak olyan selyma koboldok és villogó

szemű manók, akik ilyeneket sugdosnak. Beléptem tehát a cellába, és úgy találomra felkaptam

a sötétben egy nyaláb iratot a hónom alá.

- Mit csinálsz bent? - kérdé a német. - Lopok.

- Mit?

- Aktákat. Holnap keresni fogja az öreg úr, és meg lesz ijedve. Micsoda fölséges tréfa lesz

ebből holnap."

 

(részlet)

A LOHINAI FŰ
Bevezetés
Eredeti egzisztencia
Árulkodó fonalak
A mindentudó Hrobák
A tudás füve

A KIS PRÍMÁS

FARKAS A VERHOVINÁN
1. RÉSZ A varázslatos rókabőrök
2. RÉSZ A nyágovai tószt
Befejezés

A VÁRMEGYE RÓKÁJA
1. FEJEZET Bevezetés
2. FEJEZET Mikor a vén prókátor szerelmes
3. FEJEZET Egy kurtanemes ember
4. FEJEZET A vármegye dolga
5. FEJEZET A szabadság elmélete
6. FEJEZET Két kérő egyszerre
7. FEJEZET A titok
8. FEJEZET Hang a túlvilágról
9. FEJEZET A zászlók
10. FEJEZET Az eljegyzési ünnepély
11. FEJEZET Választás előtt

APRÓ KÉPEK A VÁRMEGYÉBŐL
A tisztikar és a Glaükopis Athéne
A hangya
A szocialista
Hanka

APRÓ MEGYEI TÖRTÉNETEK
1. FEJEZET A császár embere
2. FEJEZET Aki túlságosan lojális
3. FEJEZET A bécsi hintó
4. FEJEZET Hét font emberhús
5. FEJEZET A harmadalispán
6. FEJEZET Az aranykaloda
7. FEJEZET Egy konferencia
8. FEJEZET A diplomata modora

 
 

© 2010 multimediaplaza.com