Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Pilinszky János

Tolcsvai Nagy Gábor

Kiadó : Kalligram Kiadó

E-könyv megjelenés éve : 2012

ISBN : 978-808-10-1539-7

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 
"Életműve a véges jelenvalólét végtelenre kérdező cselekvésére radikális választ ad."

Tolcsvai Nagy Gábor először a Tegnap és Ma sorozatunkban 1998-ban megjelent "Nagy László" című kismonográfiájával mutatkozott be kiadónkban. Ezt a „Nem találunk szavakat. Nyelvértelmezések a mai magyar prózában" című alapos kompozíciós érzékről tanúskodó tanulmánykötete követte 1999-ben, Kulcsár Szabó Ernő előszavával. Pilinszky Jánosról készült kismonográfiája 2002-ben látott napvilágot.

Pilinszky János a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb lírikusa, aki a múlt század negyvenes és hetvenes évei közötti időszakában a szubjektum létének és létezésmódjának kérdéseire a legelmélyültebb válaszokat adta. Tolcsvay Pilinszky-kötete azt kívánja bemutatni, hogy a lírai én e költészetben először a világba vetettség magányával szembesül, majd a véges létezésben felismert végtelen transzcendens elérhetetlenségének apokalipszises tragikumát tapasztalja, hogy azután a személytelenítés fokozatain keresztül eljusson az e világi létezés szükségképpen nem teljes voltának eszkatologikus elfogadásához.

Szemben és együtt (recenzió, Élet és Irodalom)

 
 

© 2010 multimediaplaza.com