apple store link

Így írtok Ti - Magyar költészet, magyar próza

Irodalmi karikatúrák

apple store link

"Ezzel a kötetével Karinthy új műfajt teremtett, amelyet ő maga irodalmi karikatúrának nevezett. Az egyes, paródiaszerű írások nem csupán a mű stiláris sajátosságait veszik célba, hanem az írók egész munkásságáról, alkotómechanizmusuk szerkezetéről, értékükről, az irodalmi életben elfoglalt helyükről festenek kíméletlenül őszinte, mindig szellemes és rendszerint találó képet. Ez a könyv Karinthy mindmáig legnépszerűbb kötete. Már első megjelenésekor túlszárnyalta olvasottságában azokat az írókat, akiket művében parodizált, persziflált. (Sokan e művéből vélték megismerhetni Adyt, Babitsot, Kosztolányit stb., ma sokan csak Karinthynak köszönhetően tudnak valamit Szabolcska Mihályról, Pósa Lajosról, Pekár Gyuláról és társaikról.) Szerepelnek benne a főhősök, a Nyugat első nemzedékének nagyjai, valamint az ellenlábasok, a kor legavittabb konzervatívjai, ugyanakkor kitekint a klasszikusokra (pl. Petőfi, Mikszáth), de a világirodalomra is (Zola, Wilde, Rostand stb.).

Karinthy nem a különösebben gazdag szófantáziával rendelkező írók közül való, változatosságának oka sem stílusa "önálló" láttató erejében rejlik. Sokkal inkább minden helyzetre, nyelvezetre, hangulati indíttatásra vonatkozó tökéletes beleérzőképességében, melyhez páratlan képzeletgazdagság, magasszintű humor társul; innen szokatlan méretű sokoldalúsága, szertelen szellemi kalandjainak gazdagsága. "

(Legeza Ilona, legeza.oszk.hu)

Az „Így írtok ti” első kiadása elé
MAGYAR ANTOLÓGIA MAGYAR KÖLTÉSZET
I
Ady Endre, a nacionalista
Babits Mihály, a klasszikus
Kosztolányi Dezső, a szimbolista
Kemény Simon, a drágakőmíves
Szabolcska Mihály, az egyszerű
Szép Ernő, a naiv
Tóth Árpád, a finom
Gellért Oszkár, a familiáris
Gábor Andor, a cinikus
Kaffka Margit, a differenciált
Füst Milán, a zord
Petőfi Sándor, a Petőfi
Magyar kabaré
Somlyó Zoltán
II
Karinthy Frigyes bevezetője 1934-ben írott versparódiáihoz
Bródy Lili
Erdélyi József, a feltámadt Petőfi
Illyés Gyula, a tempós
József Attila, az elképesztő
Megyery Sári
Sértő Kálmán, a tősgyökeres
Szabó Lőrinc, a metafizikus
III
Kemény Simon
Mécs László
MAGYAR PRÓZA
I
Bródy Sándor, a meleg
Móricz Zsigmond, a tősgyökeres
Szomory Dezső, a rafinált
Szász Zoltán, az emancipált
Erdős Renée, a viharos
Pósa Lajos, a gyermeteg
Eötvös Károly, az adomázó
Mikszáth Kálmán, a zamatos
Szomaházy István, a népszerű
Pekár Gyula, a tudományos
Budapest
II
Előszó
Szép Ernő
Biró Lajos
Nádas Sándor
Balázs Béla
Molnár Ferenc
Molnár Ferenc, a publicista
Bródy Sándor, a jó szakács
III
Kosztolányi Dezső
Laczkó Géza
Móricz Zsigmond
Kosztolányi Dezső
Szomory Dezső
Földi Mihály
Harsányi Zsolt
Lakatos László
Szabó László
Hatvany Lajos
Karinthy Frigyes
IV
Írók a ketrecben
Bródy Lili
Körmendi Ferenc
Így írtok ti
Diszkrét levelek
Vallomás
Így írtok ti Karinthy Frigyes!
Így írtok ti Krumpli
Így írtok ti közgazdasági cikket
Így írtok ti politikai cikket
Így írtok ti Szakmák a színpadon
Így írtok ti! A tudós és a Tudósító
Így írtok ti! Éretlenségi A főigazgató vizsgája
Így írtok ti A 13. században
Impresszum

További ajánlatunk

Férfimesék
borító: Férfimesék>
2 490 Ft
Mindent bevallhatok
borító: Mindent bevallhatok>
1 990 Ft
Nagy emberek gyermekcipőben
borító: Nagy emberek gyermekcipőben>
2 390 Ft
A bűvös szék
borító: A bűvös szék>
290 Ft
Az én kortársaim
borító: Az én kortársaim>
690 Ft
Könnyező fák
borító: Könnyező fák>
690 Ft
Esti Kornél
borító: Esti Kornél>
290 Ft
Ének a búzamezőkről
borító: Ének a búzamezőkről>
690 Ft

Hasznos holmik