Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Így írtok Ti - Magyar költészet, magyar próza

Irodalmi karikatúrák

Karinthy Frigyes

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : 196 oldal

ISBN 9789630970907

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

"Ezzel a kötetével Karinthy új műfajt teremtett, amelyet ő maga irodalmi karikatúrának nevezett. Az egyes, paródiaszerű írások nem csupán a mű stiláris sajátosságait veszik célba, hanem az írók egész munkásságáról, alkotómechanizmusuk szerkezetéről, értékükről, az irodalmi életben elfoglalt helyükről festenek kíméletlenül őszinte, mindig szellemes és rendszerint találó képet. Ez a könyv Karinthy mindmáig legnépszerűbb kötete. Már első megjelenésekor túlszárnyalta olvasottságában azokat az írókat, akiket művében parodizált, persziflált. (Sokan e művéből vélték megismerhetni Adyt, Babitsot, Kosztolányit stb., ma sokan csak Karinthynak köszönhetően tudnak valamit Szabolcska Mihályról, Pósa Lajosról, Pekár Gyuláról és társaikról.) Szerepelnek benne a főhősök, a Nyugat első nemzedékének nagyjai, valamint az ellenlábasok, a kor legavittabb konzervatívjai, ugyanakkor kitekint a klasszikusokra (pl. Petőfi, Mikszáth), de a világirodalomra is (Zola, Wilde, Rostand stb.).

Karinthy nem a különösebben gazdag szófantáziával rendelkező írók közül való, változatosságának oka sem stílusa "önálló" láttató erejében rejlik. Sokkal inkább minden helyzetre, nyelvezetre, hangulati indíttatásra vonatkozó tökéletes beleérzőképességében, melyhez páratlan képzeletgazdagság, magasszintű humor társul; innen szokatlan méretű sokoldalúsága, szertelen szellemi kalandjainak gazdagsága. "

(Legeza Ilona, legeza.oszk.hu)

Az „Így írtok ti” első kiadása elé 
MAGYAR ANTOLÓGIA  MAGYAR KÖLTÉSZET 
Ady Endre, a nacionalista 
Babits Mihály, a klasszikus 
Kosztolányi Dezső, a szimbolista 
Kemény Simon, a drágakőmíves 
Szabolcska Mihály, az egyszerű 
Szép Ernő, a naiv 
Tóth Árpád, a finom 
Gellért Oszkár, a familiáris 
Gábor Andor, a cinikus 
Kaffka Margit, a differenciált 
Füst Milán, a zord 
Petőfi Sándor, a Petőfi 
Magyar kabaré 
Somlyó Zoltán 
II 
Karinthy Frigyes bevezetője 1934-ben írott versparódiáihoz 
Bródy Lili 
Erdélyi József, a feltámadt Petőfi 
Illyés Gyula, a tempós 
József Attila, az elképesztő 
Megyery Sári 
Sértő Kálmán, a tősgyökeres 
Szabó Lőrinc, a metafizikus 
III 
Kemény Simon 
Mécs László 
MAGYAR PRÓZA 
Bródy Sándor, a meleg 
Móricz Zsigmond, a tősgyökeres 
Szomory Dezső, a rafinált 
Szász Zoltán, az emancipált 
Erdős Renée, a viharos 
Pósa Lajos, a gyermeteg 
Eötvös Károly, az adomázó 
Mikszáth Kálmán, a zamatos 
Szomaházy István, a népszerű 
Pekár Gyula, a tudományos 
Budapest 
II 
Előszó 
Szép Ernő 
Biró Lajos 
Nádas Sándor 
Balázs Béla 
Molnár Ferenc 
Molnár Ferenc, a publicista 
Bródy Sándor, a jó szakács 
III 
Kosztolányi Dezső 
Laczkó Géza 
Móricz Zsigmond 
Kosztolányi Dezső 
Szomory Dezső 
Földi Mihály 
Harsányi Zsolt
Lakatos László 
Szabó László 
Hatvany Lajos 
Karinthy Frigyes 
IV 
Írók a ketrecben 
Bródy Lili 
Körmendi Ferenc 
Így írtok ti 
Diszkrét levelek 
Vallomás 
Így írtok ti Karinthy Frigyes! 
Így írtok ti  Krumpli 
Így írtok ti  közgazdasági cikket 
Így írtok ti  politikai cikket 
Így írtok ti  Szakmák a színpadon 
Így írtok ti!  A tudós és a Tudósító 
Így írtok ti!  Éretlenségi A főigazgató vizsgája 
Így írtok ti  A 13. században 
Impresszum

 
 

© 2010 multimediaplaza.com