Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Vörös és fekete

Stendhal

Fordította : Illés Endre

Kiadó : Kossuth Kiadó

E-könyv megjelenés éve : 2010

ISBN : 978-963-09-6313-8

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 
Stendhal realista regénye a Vörös és fekete, Julien Sorel a nagyravágyó paraszt fiú karrierjét, szerelmi életét dolgozza fel. A mű az 19. század eleji Franciaországban játszódik. A restauráció éveiben az előrejutást a katonai pálya helyett a papi jelentette. A szorgalmas Juilen mindent megtesz azért, hogy a lehető legmagasabbra törjön. Kívülről megtanulja a Bibliát, feladja szerelmét, érdekből házasodik. A Napóleont dicsőítő, a lelke legmélyén jóságos és szerető ifjúnak sikerül-e végül önmagát legyőzve nem csak a hatalomért, érdekekből élnie?
ELS� R�SZ

Els� fejezet - Egy kisv�ros
M�sodik fejezet - Egy polg�rmester
Harmadik fejezet - A szeg�nyek java
Negyedik fejezet - Apa �s fia
�t�dik fejezet - Alkudoz�s
Hatodik fejezet - Szorong�s
Hetedik fejezet - V�laszt�s �s vonz�d�s
Nyolcadik fejezet - Kis esem�nyek
Kilencedik fejezet - Falusi este
Tizedik fejezet - B�tors�g �s n�mi szerencse
Tizenegyedik fejezet - Egy m�sik este
Tizenkettedik fejezet - A l�togat�s
Tizenharmadik fejezet - �tt�rt harisnya
Tizennegyedik fejezet - Az angol oll�
Tizen�t�dik fejezet - Kakaskukor�kol�s
Tizenhatodik fejezet - M�snap
Tizenhetedik fejezet - A polg�rmester-helyettes
Tizennyolcadik fejezet - A kir�ly Verri?res-ben
Tizenkilencedik fejezet - Gondolkodni gy�trelem
Huszadik fejezet - N�vtelen levelek
Huszonegyedik fejezet - Besz�lget�s egy f�rjjel
Huszonkettedik fejezet - �gy �ltek 1830-ban
Huszonharmadik fejezet - Egy hivatalnok b�nata
Huszonnegyedik fejezet - Egy nagyv�ros
Huszon�t�dik fejezet - A szemin�rium
Huszonhatodik fejezet - Amit a gazdagok nem ismernek
Huszonhetedik fejezet - Az els� �lettapasztalat
Huszonnyolcadik fejezet - A k�rmenet
Huszonkilencedik fejezet - Az els� el�l�ptet�s
Harmincadik fejezet - Egy becsv�gy� ember

M�SODIK R�SZ

Els� fejezet - Vid�ki �r�m�k
M�sodik fejezet - Ismerked�s a nagyvil�ggal
Harmadik fejezet - Els� l�p�sek
Negyedik fejezet - A De La Mole-palota
�t�dik fejezet - Egy �rz�keny fiatalember �s egy vall�sos arisztokrata h�lgy
Hatodik fejezet - A besz�dmodor
Hetedik fejezet - K�szv�nyroham
Nyolcadik fejezet - Az igazi kit�ntet�s
Kilencedik fejezet - A b�l
Tizedik fejezet - Margit kir�lyn�
Tizenegyedik fejezet - Egy fiatal l�ny hatalma
Tizenkettedik fejezet - �j Danton?
Tizenharmadik fejezet - Az �sszeesk�v�s
Tizennegyedik fejezet - Egy fiatal l�ny gondolatai
Tizen�t�dik fejezet - �sszeesk�v�s-e?
Tizenhatodik fejezet - Hajnali egy �ra
Tizenhetedik fejezet - Egy r�gi kard
Tizennyolcadik fejezet - Kegyetlen percek
Tizenkilencedik fejezet - A v�gopera
Huszadik fejezet - A jap�n v�za
Huszonnegyedik fejezet - A titkos jelent�s
Huszonkettedik fejezet - A vita
Huszonharmadik fejezet - A kl�rus, az egyh�zi birtok, a szabads�g
Huszonnegyedik fejezet - Strasbourg
Huszon�t�dik fejezet - Az er�ny szolg�lat�ban
Huszonhatodik fejezet - Erk�lcs�s szerelem
Huszonhetedik fejezet - Az egyh�z legj�vedelmez�bb �ll�sai
Huszonnyolcadik fejezet - Manon Lescaut
Huszonkilencedik fejezet - Unalom
Harmincadik fejezet - Egy p�holy a v�goper�ban
Harmincegyedik fejezet - Meg kell f�leml�teni!
Harminckettedik fejezet - A tigris
Harmincharmadik fejezet - A gyenges�g pokla
Harmincnegyedik fejezet - Egy okos ember
Harminc�t�dik fejezet - A vihar
Harminchatodik fejezet - Szomor� r�szletek
Harminchetedik fejezet - A torony
Harmincnyolcadik fejezet - A mindenhat� ember
Harminckilencedik fejezet - Ravaszkod�s
Negyvenedik fejezet - Nyugalom
Negyvenegyedik fejezet - Az �t�let
Negyvenkettedik fejezet
Negyvenharmadik fejezet
Negyvennegyedik fejezet
Negyven�t�dik fejezet

 
 

© 2010 multimediaplaza.com