Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Válság és megerősödés

Pogánylázadások és konszolidáció (1038-1196)

Koszta László

ISBN : 978-963-09-6958-1

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : kb. 160

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

 

A harmadik kötet az István halála után kialakult belpolitikai helyzetet, a pogánylázadásokat és trónviszályokat mutatja be, majd ismerteti Szent László és Könyves Kálmán – az ország megerősítését célzó – intézkedéseit, az írásbeliség kialakulását, illetve a II. Béla külpolitikai sikerei után ismét fellángoló trónviszályokat.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.”
Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Pogánylázadások és trónviszályok (1038-1077)
- Szent István öröksége
- Orseolo Péter és Aba Sámuel küzdelme
- András konszolidációs törekvései és sikerei
- A trónviszályok kiújulása
Megerősödés, Szent László uralkodása (1077–1095)
- Salamon legyőzése
- Törvénykezés
- Egyházpolitika
- Külpolitika: terjeszkedés a Balkánon és a Tengermelléken
Megújulás Könyves Kálmán uralma alatt (1096-1116)
- Kálmán és Álmos herceg viszálya
- Hódítás Dalmáciában
- Új törvények, új irányok. Írásbeliség
Bizánc árnyékában (1116–1172)
- II. István kudarcai
- II. (Vak) Béla sikerei
- Háborúkkal teli esztendők
- A trónviszályok kiújulása
Kísérlet Bizánc örökébe lépni. III. Béla Királysága (1172–1196)
- Nagyhatalmi törekvések és balkáni terjeszkedés
- A királyi jövedelmek
- Egyház és politika
- Udvari művészetek és írásbeliség

 
 

© 2010 multimediaplaza.com