Szenttrinitás és Vokány története a kezdetektől napjainkig

1. kötet - A kezdetektől 1914-ig

Olvass bele!
PDF-formátumú e-könyv.

Olyan könyvet tart most kezében a Kedves Olvasó, melynek elkészülése nem egyetlen ember érdeme. Mint szerző, örömmel nyilvánítok köszönetet mindenekelőtt Kapocsi Józsefnének, aki előteremtette a kötet megjelenéséhez szükséges anyagi feltételeket. Hálával tartozom Konstanczer Ákosnak a borító elkészítéséért és hasznos tanácsaiért. Müller Istvánnak, Schönberger Ferencnének és Reményi Juditnak köszönöm korábban összegyűjtött és elkészített helytörténeti témájú anyagaik, írásaik rendelkezésemre bocsátását. Druskóczi Lászlónak és Vas Ritának többek között a 2001-es ásatás jegyzőkönyvének átadásáért és a helyszín megmutatásáért jár köszönet. A bajcsi kolostorra is ők hívták fel figyelmemet; ha ezt elmulasztják, akkor – töredelmesen bevallom – a könyvből kimaradt volna a Bajcsot tárgyaló fejezet. Az írás során sokat jelentett számomra családom megértése és türelme. Végezetül, de nem utolsó sorban a könyv nem készülhetett volna el párom, Vörös Katalin kitartó támogatása nélkül. Mindannyijuknak még egyszer köszönöm!

Véleményem szerint a rész sosem érthető meg az egész nélkül. Mivel minden egyén óhatatlanul tartozik egy csoporthoz, és minden csoport tagja egy még tágabb közösségnek, az egyén vagy a csoport története csak a tágabb közösség történetén keresztül ismerhető meg. Így Szenttrinitás és Vokány múltja is értelmezhetetlen, ha nem ismerjük a magasabb szintű (országos, megyei) folyamatokat. Az egyszerű, falusi emberek mindennapi életmódját sem lehet elmondani a „paraméterek” közlése nélkül. „Néha találkozunk azzal a naiv elképzeléssel, hogy a politika az emberek feje fölött zajlott, és […] az egyszerű emberek mindennapjaihoz nem volt köze. […] A politika eseményei lépten-nyomon formálják napi dolgaikat. Elpusztítják családtagjaikat; tönkreteszik otthonukat ; és megsemmisítik mindazt, amit egy élet munkájával alkottak. […] Nehéz volna drasztikusabb változást elképzelni annál, amit a tatárjárás vagy a török háborúk pusztításai okoztak annak idején a generációk életében.” (ENGEL Pál: Életmód és történelemtanítás. Rubicon, 1998/7, 5. o.)

Így hát annak ellenére, hogy végig igyekeztem Szenttrinitás és Vokány, valamint szűken vett környezetük történetére fókuszálni, időnként szükségét éreztem kitekinteni az országos események alakulására. A környező települések történetéből csak annyit elevenítettem fel, amennyit Szenttrinitásra vagy Vokányra vonatkozóan okvetlenül elengedhetetlennek éreztem, hiszen Újpetréről és Kistótfaluról már jelent meg helytörténeti monográfia.

Ahogy haladunk előre az időben, úgy bővül a Vokány történetével foglalkozó forrásbázis. Értelemszerűen a 20. századról lehet a legtöbbet írni a források bősége miatt. Ezért a kiadóval közösen úgy döntöttünk, hogy az első világháborútól a legújabb időkig terjedő korszakot egy később megjelenő, II. kötetben fogjuk Vokány lakossága elé tárni.

A szerző

További ajánlatunk

A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja
borító: A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja>
2 999 Ft
Gyilkos irodák
borító: Gyilkos irodák>
2 999 Ft
A Horthy-korszak
borító: A Horthy-korszak>
2 890 Ft
A Magyar Korona könyve
borító: A Magyar Korona könyve>
2 790 Ft
Demokráciából diktatúrába
borító: Demokráciából diktatúrába>
990 Ft
A Rákóczi-szabadságharc
borító: A Rákóczi-szabadságharc>
990 Ft
A csodaszarvas nyomában
borító: A csodaszarvas nyomában>
1 200 Ft
Félelembe zárt múlt
borító: Félelembe zárt múlt>
1 390 Ft

Hasznos holmik