Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Romlás és kiútkeresés

1606-1703

Pálffy Géza

ISBN : 978-963-09-6965-9

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : kb. 160 oldal

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

A kötet a kétarcú 17. század eseményeit mutatja be, a hosszú török háborúktól a Bocskai-felkelésen át az önálló erdélyi fejedelmek Habsburg-ellenes harcáig. Megismerhetjük Erdély aranykorát, majd a fejedelemség hanyatlását, a Wesselényi- és a Thököly-felkelést, végül Magyarország török iga alóli felszabadulásának történetét.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Béke és polgárháború a két nagyhatalom határán (1606-1660)
- A „kétarcú” 17. század
- Békére vágyó nagyhatalmak
- Megújuló magyar rendek
- Az erdélyi fejedelmek hadjáratai és a magyar rendek
- Virágzó, majd pusztuló Tündérország
Kiútkeresők (1660–1683)
- Az oszmánok: újabb nagy török háború Magyarországon
- Magyar–horvát nagyurak: a Wesselényi-összeesküvés
- A bécsi udvar: abszolutizmus Magyarországon
- A bujdosók: a Thököly-felkelés
- Közös kiút: kiegyezés 1681-ben
Társadalmi és gazdasági változások
- Militarizálódás és önszerveződés
- Polgárháború, romló közállapotok, militarizálódás
- Az arisztokrácia megújuló generációi
- Gazdasági visszaesés és átrendeződés
- Európai hadakozás, magyar polgárháború, megtorpanó gazdaság
- Növekvő küzdelem az apadó haszonért
- Az átrendeződés nyertesei és áldozatai
Pusztuló magyarság – gyarapodó nemzetiségek
- A kisebbségbe kerülés útján
- Tovább gyarapodó délszláv nemzetiségek
- Egyesülő horvát-szlavón területek
Fél évszázad kulturális fejlődés – fél évszázad háborús válság
- Megújuló katolicizmus
- A magyar kultúra újabb sikerei
- Az iskolahálózat fejlődése és az információ forradalma
- A művészet kétarcúsága: reneszánsz és barokk
- Háborúban még a múzsák is hallgatnak
Felszabadított, de elpusztított ország (1683–1703)
- Közép-Európa sikere: Magyarország felszabadul
- A felszabadítás ára
- A Habsburg-udvar és az erdélyi elit kiegyezése
- Illúziókkal teli elképzelések a jövőről

 
 

© 2010 multimediaplaza.com