Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Forradalom és szabadságharc

1848-1849

Hermann Róbert

ISBN : 978-963-09-6969-7

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : kb. 160 oldal

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

 

A kötet felidézi az 1848-as forradalom eseményeit, főbb szereplőit, az újonnan megalkotott áprilisi törvényeket, a megalakuló Batthyány-kormány belpolitikai intézkedéseit, katonapolitikáját és a külső támadások ellen folytatott honvédő háborút, amely a világosi fegyverletételbe torkollott, valamint az ezt követő megtorlásokat.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
A forradalom és az átalakulás
- Az utolsó rendi országgyűlés és az európai forradalmak
- Pozsony és Pest márciusa
- A törvényesített forradalom – az áprilisi törvények rendszere
A Batthyány-kormány működése, 1848. április 11.–szeptember 11
- A kormány
- A kormány belpolitikája
- A kormány külpolitikája
- A kormány katonapolitikája
- A nemzetiségek mozgalmai
Az önvédelmi háború
- Jellačić támadása
- A katonai ellenforradalom és az ellenállás megszervezése
- Az Országos Honvédelmi Bizottmány működése
- Windisch-Grätz támadása
A függetlenségi háború
- 1849 tavasza
- A Szemere-kormány működése
- Az orosz intervenció
- Az emigráció és a megtorlás
- Utószó

 
 

© 2010 multimediaplaza.com