Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

A zene története

Szabolcsi Bence

Kiadó : Kossuth Kiadó

521 oldal

Megjelenés éve : 2017

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Szabolcsi Bence (1899–1973) Baumgarten-, Kossuth-, és Herder-díjas zenetörténész, művészettörténész, a Zenetudományi Intézet megalapítója egyik legfontosabb művében a zene történetét mutatja be az őskortól a huszadik század elejéig. Részletesen ismerteti a többszólamúság megjelenését, a világi zene térnyerését, az új zenei formákat és műfajokat, a zenei reneszánsz, a barokk, a rokokó, a korai és a kései romantika, majd a nemzeti mozgalmak sajátosságait. Bemutatja a nagy mesterek: Bach, Bartók, Beethoven, Berlioz, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, Haydn, Händel, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Mendelssohn, Mozart, Muszorgszkij, Rossini, Schönberg, Schubert, Schumann, Sibelius, Strauss, Stravinsky, Verdi, Vivaldi, Wagner, Weber és mások – munkásságát.
   A zenetörténeti irodalom ezen alapműve 1999-óta nem jelent meg nyomtatott kiadásban, kizárólag antikvár példányok lelhetők fel – joggal mondható tehát, hogy az illusztrált elektronikus könyv kiadása egy klasszikus zenetudományi értéket tesz újra széles körben hozzáférhetővé az olvasók számára.

A szerző tudományos ismeretterjesztő műtől talán szokatlan, de a zene világához nagyon is illő lírai hangon szólítja meg olvasóját:

Musica humana – mondotta a középkor az emberi test és lélek belső harmóniájára, s úgy érezte, hogy ezzel az elnevezéssel a világtörvénynek egy titkos részét fedi fel.
   Musica humana – a zene valóban az emberi világ része s minden alkotóelemével az emberi életbe kapcsolódik. Mégis van benne valami, ami kiemeli ebből az összefüggésből és szinte az embertől függetlenné, a természeti világ tagjává avatja. Így lesz belőle musica mundana: a mindenség hangja. Ott születik, ahol az emberi kultúra: folyóvölgyekben, pusztákon, dombvidéken, tengerparton. Terjesztik a folyamok és tengeráramok, útját állják az őserdők, hegyláncok, jégmezők és sivatagok. Megreked, elzárkózik a szigeteken, kering, hullámzik, árad, elvegyül a nyitott partokon. Vándorol, terjed, szóródik, mint a növények, egy-egy földsávon, ahol megtorpan, nyomban fajokra különül.
   Nincs, ami könnyebben alakulna, szívesebben cserélne formát s nincs, ami mélyében állandóbb maradna, mint a dallam. Hullámok és felhők játéka mérhető csak ehhez az évezredes játékhoz: minden melódia azonnal változatok százaira oszlik s voltaképp e százféle változatban él; viszont az emberi csoportok akaratlanul ugyanazokat az ősi dallamtípusokat őrzik ezer éveken át s mikor azt hiszik, hogy legjobban elváltoztatták őket, tehát legmesszebb elszakadtak tőlük, önkéntelenül közelebb járnak eredeti formájukhoz.”

Az e-könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

 

ELSŐ KÖNYV

 

1. A primitív dallam

 

2. Az első nagy kultúrák       

 

3. A régi Közép-tenger zenéje

 

A Levante

 

A klasszikus ókor

 

A középkor születése

 

 

 

MÁSODIK KÖNYV

 

4. A középkori Nyugat dallamai és zeneformái      

 

5. A többszólamú nyelv. A reneszánsz születése

 

 

 

HARMADIK KÖNYV

 

6. A francia-olasz reneszánsz. Nyugat első nagy költői

 

7. A flamand reneszánsz. Josquin

 

8. Az olasz nagy reneszánsz és az első klasszikus összefoglalás. Palestrina

 

9. Németország ébredése, Flandria alkonya. Lasso

 

 

 

NEGYEDIK KÖNYV

 

10. Déli romantika: a barokk Itáliában. Szólóének és opera. Monteverdi

 

11. A barokk Nyugat-Európában. Lully, Purcell     

 

12. Formák születése délen és északon

 

13. Schütz és a német barokk

 

14. 1700 kulminációja. A második európai betetőzés: Bach-Händel-Rameau-Vivaldi

 

 

 

ÖTÖDIK KÖNYV

 

15. A rokokó és az új európai formák

 

16. Korai romantikusok. Berlin, Mannheim, Párizs, Nápoly

 

17. Bécs és a harmadik európai betetőzés. Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert

 

18. Párizs és a korai romantika

 

 

 

HATODIK KÖNYV

 

19. Az északi romantika

 

20. A konzervatív romantika

 

21. A forradalmi romantika

 

22. A romantikus összefoglalás

 

23. A romantikus visszahajlás

 

24. A romantikus ellensúly

 

25. Európa kitágulása; új nemzeti mozgalmak

 

26. A 19. század vége Nyugat-Európában. Búcsúzó romantika

 

 

 

HETEDIK KÖNYV

 

27. A 20. század ígérete

 

28. Utóhang a romantikához

 

29. A feloldó mozgalom

30. A megkötő mozgalom

 


 
 

© 2010 multimediaplaza.com