Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

A fejedelem

Niccolo Machiavelli

Fordította : Lutter Éva

Kiadó : Kossuth Kiadó

E-könyv megjelenés éve : 2010

ISBN : 978-963-09-6332-9

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

690 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 
"A fejedelem, kiváltképp az új fejedelem, nem tudja mindig azt tenni, amiért az embereket jónak szokták tartani; részben az állam megtartásának szándékától vezetve, gyakorta kénytelen a hit, könyörületesség, emberiesség és vallás ellen cselekedni. Aszerint kell tehát cselekednie, ahogy a szél fúj, ahogy a szerencse változásai parancsolják, s amint már mondottam, nemcsak a jót kell szem előtt tartania, hanem a rosszat is meg kell tennie, ha a szükség úgy kívánja" - írja Machiavelli 1513-ban írt művében, amelyben a történelem hatóerőit nem középkori teleologikus felfogásban látja, hanem az emberi természet megnyilvánulásaiban.
Tartalom

Tartalom

Niccolò Machiavelli Lorenzo de' Medicihez    

1. Hányféle az egyeduralom,és hogyan lehet megszerezni        

2. Az örökletes egyeduralkodásról      

3. A vegyes egyeduralkodásról 

4. Miért nem pártolt el Dareiosz birodalma, amelyet Sándor elfoglalt, örököseitől Sándor halála után  

5. Hogyan kell kormányozni azokat a városokat vagy fejedelemségeket, amelyek maguk szabta törvények szerint éltek, mielőtt elfoglalták volna őket   

6. Az új keletű egyeduralmakról, amelyeket fegyver és vitézség árán szereztek

7. A mások fegyverével és szerencséjével szerzett új uralomról           

8. Azokról, akik gyalázat árán jutnak uralomra

9. A polgári egyeduralomról    

10. Hogyan kell megítélni bármely állam katonai erejét

11. Az egyházuralom alatt lévő államokről       

12. Hányféle hadsereg van; valamint a zsoldos katonákról       

1. A segéd- és vegyes csapatokról; a saját katonaságról         

14. A fejedelem tennivalói a rendezett hadsereg dolgában       

15. Tettekről, amelyekért az embert, különösképp pedig a fejedelmet megdicsérik vagy kárhoztatják 

16. A bőkezűségről és fösvénységről  

17. A könyörületességről és kegyetlenségről; inkább szeressék-e a fejedelmet, mint féljék; vagy ellenkezőleg, inkább féljék, mint szeressék 

18. Hogyan tartsa meg a fejedelem az adott szót         

19. Hogyan kerülje el a megvetést és gyűlöletet           

20. Hasznosak-e az erődítmények és hasonló dolgok, melyeket a fejedelmek manapság építenek       

21. Miképp cselekedjék az uralkodó, hogy becsüljék 

22. A tanácsadókról, akiket a fejedelem maga mellett tart       

2. Hogyan kell elkerülni a hízelgőket    

24. Miért veszítették el Itália uralkodói államaikat       

25. Mit ér a szerencse az emberi dolgokban, s hogyan lehet vele szembeszállni           

26. Buzdítás Itália elfoglalására, és a barbárok keze közül való kiszabadítására           

 


 
 

© 2010 multimediaplaza.com