apple store link google play link

Szindbád

Olvass bele!
apple store link google play link
Krúdy Gyula hőse Szinbád, egy nyughatatlan lélek. Korai novellákban Szinbád újra át akarja élni a múltat azokkal a nőkkel, akiket szeretett. Szinbád utazásait a következő részlettel lehet a legjobban leírni: Volt gazdag és volt szegény. Szeretett hajadonokat és érett asszonyokat. A legjobb borból ivott, és fillér nélkül ődöngött. Volt hódítóan egészséges, és volt beteg és szomorú? Látott halált, látott születést, esküvőt, házasságtörést és gyilkosságot az erdőben?

Midőn új kiadásban látom újra régi hajósomat, elfog a kétség: vajon így történt-e minden, mint az ifjúkor szemével láttam? Én már nem is emlékezem pontosan a dolgokra. Fiatal olvasóim a megmondhatói, hogy helyesen és igazságosan cselekedett-e Szindbád. Menj, hajós, vitorláidra szívek vannak hímezve!
Els� �jszaka amelyben mesemond�s t�rt�nik arr�l az emberr�l, aki �lm�t elfelejtette, �s emiatt nagyon szomor�
M�sodik �jszaka amelyben eml�t�s t�rt�nik arr�l az emberr�l, aki �lm�ban annyi rosszat k�vet el, hogy napk�zben alig gy�zi j�v�tenni
Harmadik �jszaka azokr�l a piros sz�nekr�l, amelyeket �lm�ban l�t az ember, amelyek k�l�nbs�g�kn�l fogva: hol �r�m�t, hol b�natot jelentenek Negyedik �jszaka amely megbesz�li azokat az �lmokat, amely �lmok a szembetegs�geket okozz�k, �s a szabadul�s m�dozata ez �lmok el�l
�t�dik �jszaka amelyben minden recseg� sz�kl�bnak �s pattog� p�dimentumoknak el kell hallgatni, mert a garast egy odvas fog teszi le
Hatodik �jszaka amelyben sz� esik azokr�l az �lmokr�l, amelyeket a halak �sztatnak magukkal a tavak m�ly�ben vagy pedig a folyamok gyors sodraiban, ugyanekkor arr�l is megbesz�l�s t�rt�nik, hogy mit �lmodnak a cs�p�s csal�n k�z�tt a r�kok
Hetedik �jszaka amely azokr�l a babon�s emberekr�l besz�l, akik m�g �lmukban is megr�zz�k fej�k alatt rejtett bugyell�risukat, mikor �jholt t�nne fel az �gen
Nyolcadik �jszaka amelyben ismerkedni kezd�nk a babon�s lid�rccel, hogy megszabadulhassunk t�le
Kilencedik �jszaka amelyben sz�besz�d t�rt�nik annak az asszonynak az �lmair�l, aki �let�ben �s h�zass�g�ban megcsal�dott, �s most m�r csak �lmaiban �l
Tizedik �jszaka amelyben az �j h�zasember is �lm�ban foglalkozni kezd a boroshord�k t�lt�s�vel, fejt�s�vel, hab�r m�g nem is gondolhatna arra, hogy mellette alv� feles�ge kv�rt�lyt keres� husz�rral �lmodik
Tizenegyedik �jszaka amelyben eml�t�s t�rt�nik arr�l, hogyan �lmodj�k ugyanazokat a dolgokat egyszerre ketten �s h�rman is, akik pedig egy�bk�nt nagyon messzire esnek egym�st�l
SZINDB�D-REG�NYEK

Francia kast�ly
ELS� FEJEZET amelyben �larcosok t�ncolnak
M�SODIK FEJEZET amelyben egy sz�n j�n
HARMADIK FEJEZET amelyben a sz�n�szet is f�lbukkan
NEGYEDIK FEJEZET amelyben csup�n tiszteletre m�lt� emberekkel tal�lkozunk
�T�DIK FEJEZET amelynek a v�g�t az �r� sem tudja teljes bizonyoss�ggal
HATODIK FEJEZET amelyben egy kisgyermek s�r
HETEDIK FEJEZET amelyben a pezsg� palackj�ban marad
NYOLCADIK FEJEZET amelyben Shakespeare kimondja az utols� sz�t
KILENCEDIK FEJEZET egy nagyon hossz� fejezet k�l�nb�z� sz�n�szekr�l
TIZEDIK FEJEZET amelyben a szerelmesek utc�in barangolunk
TIZENEGYEDIK FEJEZET a n�k rejt�lyess�g�r�l

Purgat�rium
ELS� FEJEZET Az est�k
M�SODIK FEJEZET A pokr�c
HARMADIK FEJEZET A hal�lv�gy
NEGYEDIK FEJEZET Tal�n titokban �r�lt?
�T�DIK FEJEZET A veres megjelen�se
HATODIK FEJEZET K�l�n�s beteg�pol�k
HETEDIK FEJEZET A szerelem elj�n a sz�rnyetegek k�z� is
NYOLCADIK FEJEZET Fischerin, die Kleine
KILENCEDIK FEJEZET A veresnek nem tetszenek a dolgok
TIZEDIK FEJEZET A h�zv�telr�l �ltal�ban
TIZENEGYEDIK FEJEZET Egy furcsa szerelem keletkez�se
TIZENKETTEDIK FEJEZET A lev�g�sra �t�lt l�b t�rt�nete
TIZENHARMADIK FEJEZET J�nos n�ni megjelen�sei
TIZENNEGYEDIK FEJEZET Retyez�ti
TIZEN�T�DIK FEJEZET A macska mer�nylete
TIZENHATODIK FEJEZET A kuty�k mer�nylete
TIZENHETEDIK FEJEZET A megcsalt ember mer�nylete
TIZENNYOLCADIK FEJEZET A lovasrend�rs�g mer�nylete
TIZENKILENCEDIK FEJEZET Apr� t�rgyak mer�nylete
HUSZADIK FEJEZET Gondolatok egy megv�lt�sr�l
HUSZONEGYEDIK FEJEZET Egy nem siker�lt hitvita, de a v�ge nem rossz
HUSZONKETTEDIK FEJEZET Z�ldn� �s a szentek
HUSZONHARMADIK FEJEZET M�g egyszer az �rd�g karmai k�zt
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A gy�gyul�s els� napja
HUSZON�T�DIK FEJEZET Kaland a v�r�s szem� emberrel
HUSZONHATODIK FEJEZET Egy kacsint�s eredm�nye

További ajánlatunk

Lin-csi apát pesti rokona
borító: Lin-csi apát pesti rokona>
2 499 Ft
A zenélő angyal és más történetek
borító: A zenélő angyal és más történetek>
1 799 Ft
Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)
borító: Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)>
2 590 Ft
Bölcső a hegyek között
borító: Bölcső a hegyek között>
2 290 Ft
Ne bántsuk egymást
borító: Ne bántsuk egymást>
690 Ft
Az arany ember
borító: Az arany ember>
990 Ft
Zene
borító: Zene>
690 Ft
Könnyező fák
borító: Könnyező fák>
690 Ft

Hasznos holmik