• ISBN:
  ISBN 978-963-09-6978-9
 • SOROZAT:
  Magyarország története
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

A Harmadik Magyar Köztársaság

1989-2007

Olvass bele!
 • ISBN:
  ISBN 978-963-09-6978-9
 • SOROZAT:
  Magyarország története
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

A „Magyarország története” című sorozat utolsó előtti kötete a rendszerváltástól kezdődően napjainkig követi végig az eseményeket, a köztársaság alkotmányos alapjainak a megteremtésétől kezdve az első szabad választások ismertetésén keresztül, a piacgazdasági viszonyok kialakulásától egészen a társadalom szerkezetének, valamint a kultúrális és művelődési viszonyoknak a megváltozásáig.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
A demokratikus átmenet befejeződése
- A köztársaság alkotmányos alapjainak megteremtése
- Az 1990-es szabad választások
A köztársaság politikai élete és szereplői
- A parlamenti váltógazdálkodás dinamikája
- Az önkormányzatok
- Az államfői és a kormányfői hatalom
Külpolitikai célok és eredmények
- A nemzetközi erőtér változásai
- Csatlakozás a NATO-hoz és az Európai Unióhoz
- Regionalizmus, szomszédságpolitika és a magyar kisebbségek
A piacgazdaság kialakulása és működése
- Magánosítás és kárpótlás
- A gazdaság teljesítménye
Társadalmi viszonyok
- A népesség csökkenése és foglalkoztatási struktúrája
- A jövedelmek nagysága és eloszlása
- Fogyasztási szokások, lakáshelyzet, egészségi állapot
Oktatás, kultúra, művelődés
- Az iskolarendszer átalakulása
- A kultúra és a művelődési szokások változásai
- A múlt árnyai

További ajánlatunk

Tiltott kapcsolat
borító: Tiltott kapcsolat>
2 999 Ft
Gyilkos irodák
borító: Gyilkos irodák>
2 999 Ft
Múltunk, ha szembejön
borító: Múltunk, ha szembejön>
1 690 Ft
A nép ellenségei
borító: A nép ellenségei>
1 990 Ft
Demokráciából diktatúrába
borító: Demokráciából diktatúrába>
990 Ft
A dualizmus kora
borító: A dualizmus kora>
990 Ft
Az Anjouk birodalma
borító: Az Anjouk birodalma>
990 Ft
Emlékezés, emlékezet
borító: Emlékezés, emlékezet>
1 350 Ft

Hasznos holmik