Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

A gavallérok és más elbeszélések

Mikszáth Kálmán

Kiadó : Kossuth Kiadó

ISBN 9789630968973

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

A kisregény a kortársi valóságról fest képet, pontosabban a Mikszáthot nagyjából egyforma erővel vonzó és taszító dzsentri életmódot veszi célba, leleplező leleménnyel. Hiteles szemtanúként számol be egy Sáros megyei esküvőről, s azt a folyamatot igyekszik bemutatni, miként teszi vakká a kívülállót egy jól megrendezett színjáték illúziója, s hogy miként kerekedik felül a kiábrándító valóság. A lecsúszott, de családját a hét vezér koráig visszavezető dzsentri nem csapja be önmagát a fényűzés, a gazdagság színlelésével. Itt mindenki pontosan tudja az igazságot, csakhogy ez a legkevésbé sem zavarja őket abban, hogy egy ábrándot teljes odaadással tudjanak eljátszani. Mikszáth elbűvölő belülállása (ő is szereplője a történetnek) vezet oda, hogy az olvasót is fogva tartja, megdermeszti ez a színjáték. Az ábránd varázslata azonban csak addig tart, míg a jól poentírozott kisregény vissza nem rántja olvasóját a valóság talajára. 

(Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői. http://legeza.oszk.hu)

A gavallérok

A demokraták
1. FEJEZET Szervusz, Pali bácsi!
2. FEJEZET Ugyan, eredj a Rákócziddal!
FÜGGELÉK A demokraták című elbeszélés vázlatai és változatai

Az apám ismerősei
I. FEJEZET (Melyben mint közönségesen, megdicsértetnek ama régi jó idők, amikor még a só is sósabb volt.)
2. FEJEZET (Melyben a Majornoky kisasszonyok gyámja, nemzetes Bornemisza István uram bemutattatik a nyájas olvasónak.)
3. FEJEZET (Ez azon fejezet, mely a másodikat összekapcsolja a negyedikkel.)
4. FEJEZET (Folytatása a harmadik fejezetnek.)
5. FEJEZET (Jasztrab bandájának végképpeni kipusztulása és sok egyéb.)
6. FEJEZET (Egy kis epizód a szerző életéből, s áttérés a regény tulajdonképpeni kezdetére.)
7. FEJEZET (Némely szükséges, de unalmas dolgok.)
8. FEJEZET (Mely borzalmasságban fölülmúlja az előbbieket.)
9. FEJEZET (Bebizonyítása azon magyaros közbeszédnek, hogy aki úr, az a pokolban is úr.)
10. FEJEZET (Kléner úr és társainak megérkezése.)
11. FEJEZET (A kihallgatás.)
12. FEJEZET (Amit Bige Ferke vallott.)
13. FEJEZET (A „Borcsa” név mint vezérfonal.)
14. FEJEZET (E fejezetben oly kevés valamire való dolog történik, hogy maga a szerző sem tud annak címet adni.)
15. FEJEZET (Kléner úrék elindulnak.)
16. FEJEZET (Majornoky Borcsa szereplő személyzetünk közé lép. Kléner úr meglepetik a szépsége által.)
17. FEJEZET (A diadalmas orr.)
18. FEJEZET (A dráma végéhez látszik közeledni.)
19. FEJEZET (Kléner úr elcsügged.)
20. FEJEZET (A temetés leírása, vagyis miként lehet egy temetést úgy leírni, hogy a temetésről ne legyen benne semmi.)
21. FEJEZET
22. FEJEZET (Melyben váratlan fordulatra készíttetik elő a nyájas olvasóközönség.)
23. FEJEZET (Melyben Kléner úr is meggyőzetik, hogy a vizsgálat nem volt tökéletes.)
24. FEJEZET
25. FEJEZET (Elbeszélésünk utolsó előtti fejezete.)
26. FEJEZET (Melyben a szerző elbúcsúzik anélkül, hogy indokolná, miért nem adta Borcsát férjhez.)

A mi örökös barátunk

Kozsibrovszky üzletet köt

 
 

© 2010 multimediaplaza.com