Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Így írtok Ti - Magyar dráma

Irodalmi karikatúrák

Karinthy Frigyes

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : 352

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).

Töltse le most!

Kérjük, jelentkezzen be a letöltéshez!
 

"Ezzel a kötetével Karinthy új műfajt teremtett, amelyet ő maga irodalmi karikatúrának nevezett. Az egyes, paródiaszerű írások nem csupán a mű stiláris sajátosságait veszik célba, hanem az írók egész munkásságáról, alkotómechanizmusuk szerkezetéről, értékükről, az irodalmi életben elfoglalt helyükről festenek kíméletlenül őszinte, mindig szellemes és rendszerint találó képet. Ez a könyv Karinthy mindmáig legnépszerűbb kötete. Már első megjelenésekor túlszárnyalta olvasottságában azokat az írókat, akiket művében parodizált, persziflált. (Sokan e művéből vélték megismerhetni Adyt, Babitsot, Kosztolányit stb., ma sokan csak Karinthynak köszönhetően tudnak valamit Szabolcska Mihályról, Pósa Lajosról, Pekár Gyuláról és társaikról.) Szerepelnek benne a főhősök, a Nyugat első nemzedékének nagyjai, valamint az ellenlábasok, a kor legavittabb konzervatívjai, ugyanakkor kitekint a klasszikusokra (pl. Petőfi, Mikszáth), de a világirodalomra is (Zola, Wilde, Rostand stb.).

Karinthy nem a különösebben gazdag szófantáziával rendelkező írók közül való, változatosságának oka sem stílusa "önálló" láttató erejében rejlik. Sokkal inkább minden helyzetre, nyelvezetre, hangulati indíttatásra vonatkozó tökéletes beleérzőképességében, melyhez páratlan képzeletgazdagság, magasszintű humor társul; innen szokatlan méretű sokoldalúsága, szertelen szellemi kalandjainak gazdagsága. "

(Legeza Ilona, legeza.oszk.hu)

I
Herczeg Ferenc, az előkelő A MUNKA DIADALA VAGY A MEGTÉRT FŐÚR
Herczeg Ferenc PECHES LÁSZLÓ
Molnár Ferenc, a gyermekismerő A GYERMEKLÉLEK KÖLTŐJE
Molnár Ferenc, a drámaíró A FENE
Madách Imre TIZENHATODIK SZÍN
Drámai szenzáció NEM MESSZE ESIK AZ ÖRDÖG A JAPÁN TANÍTÓNŐTŐL
Részt veszek a drámapályázaton
Vajda Ernő ANTILUDASMATYI
A vasgyáros utolsó jelenete
Madách Imre AZ EMBRIÓ TRAGÉDIÁJA VAGY GYERÜNK, GYERÜNK, AZ IGAZGATÓ BÁCSINAK DOLGA VAN
II
Molnár Ferenc SZAKASZÁTSZÁLLÓ ÉS ÚRI DIVAT
Bródy Sándor A SZERETOV
Szomory Dezső NYÁMNYUSKA
Szomory Dezső MIT MONDJAK, MÁSODIK JÓZSEF ÉS MINDEN
Jób Dániel ŐSZI VIHARZÁPOR
Gábor Andor AZ EMBER TRAGÉDIÁJA VAGY MAJD A VICA
Bánffy Miklós GRÓF GYENGÉBB
Lengyel Menyhért HENRIETTE KISASSZONY
Biró Lajos HOTEL IMPERIAL
Hatvany Lilly A NOÉ BENZINJACHTJA
Karinthy Frigyes
III
Herczeg Ferenc AZ ÉLET OLYAN, MINT A LÁNCHÍD
Molnár Ferenc (I) PRITTY, PRATTY, PRUTTY
Molnár Ferenc (II) DYLIMPIA ÉS OBUK
Hunyady Sándor KÉKLEVELŰ SZERECSENDIÓ
Meller Rózsi, hazánkfia SREJBENZI DRÁMA
IV
Madách Imre AZ EMBERKE TRAGÉDIÁJA MADÁCH IMRIKE UTÁN ISTENKÉRŐL, ÁDÁMKÁRÓL ÉS LUCI FERKÓRÓL
Lengyel Menyhért A FALUSELEK
Első jelenet – utolsó jelenet
Gábor Andor PRINCESSAS
Szép Ernő ANTIPATIKA
Szép Ernő HALVÁNYRÓZSASZÍN LEPKEPORZÓ
Móricz Zsigmond BÚZAPARITÁS VAGY AKI ENNÉL VÍGABB VÍGJÁTÉKOT LÁTTOTT, AZ CSAL
Emőd Tamás – Török Rezső RAKAMAZI RISZTICS BORCSA
Karinthy Frigyes – Lengyel Menyhért SZÍNPADNÉLKÜLY JÁNOS
Hunyady Sándor – Indig Ottó A PUSZTAI MENYASSZONY TOROCKÓN
Molnár Ferenc HARMONIKA VAGY SZERESSÜK EGYMÁST GYEREKEK
Molnár Ferenc AZ ISMERETLEN LOGIKA VAGY ROSSZ LEÁNYOK A GYÓGYINTÉZETBEN VAGY HAT SZEREPLŐ KERES EGY KORSZERŰ SZEREPET, A HETEDIK MEGTALÁLTA, OTT, AHOL SENKI SE KERESTE
Molnár Ferenc A SZERELEM SÖTÉT VEREM
Fodor László – Lakatos László HÓ RUKK! VAGY HELYET A TITKOS DRÁMAÍRÓKNAK VAGY AHOGY A KIS LACIKÁK ELKÉPZELIK, VAGY NEM IS VOLNA ROSSZ, HA EZ ÍGY MENNE DE MEGY ÁM VAGY MÉGIS MEGY, SŐT REMEKÜL MEGY, DE HOL ÉS HOGYAN?
Meller Rózsi VALLOMÁSÜGYI MINISZTÉRIUM
Hunyady Sándor EMBERIES ÜGY
Bús Fekete László ELÉGTELENBŐL JELES
László Aladár EGY SZERZŐ, AKINEK JÖVŐJE VAN, EGY DARAB ÉS TÖBB VICC, AMINEK MÚLTJA VAN HACSEKIZMUS ÉS SAJISZTIKA TELITALÁLTA A BELVÁROSIBAN BY LÁSZLÓ & ALADÁR
Így írnátok ti „Hacsek és Sajó”-t
Impresszum

 
 

© 2010 multimediaplaza.com