Adatok betöltése, kérem várjon!

Köszönjük türelmét!

Az ország három részre szakadása

1526-1606

Pálffy Géza

ISBN : 978-963-09-6964-2

Kiadó : Kossuth Kiadó

Oldalszám : kb. 160 oldal

Tájékoztató az e-könyvek vásárlásáról és használatáról
(megnyitás, olvasás, másolás).
Kérjük, jelentkezzen be a vásárláshoz!

990 Ft

Kérjük, az ingyenes részlet letöltéséhez
jelentkezzen be!
 

A kötet a Mohács után három részre szakadt ország útkereséseit mutatja be, a török-, illetve Habsburg-berendezkedést, az Erdélyi Fejedelemség különutas politizálását, a társadalmi, gazdasági átrétegződést, a városfejlődést, majd legvégül a tizenöt éves háború eseményeit.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
Két nagyhatalom határvidékén
- „Útkeresések” a mohácsi tragédia után
- Az oszmánok útja Magyarországra
- A Habsburgok útja Magyarországra
- Török utak Bécs felé: az oszmánok Magyarországon
- Bécsen át Budára
- A magyar fővároson át Bécsbe
- Török berendezkedés Magyarországon
Rögös magyar út Bécsbe: a Habsburgok és a magyar rendek
- Elszalasztott lehetőség vagy kényszerhelyzet?
- Az Európában maradás ára
- A monarchia védőbástyája és meghatározó jövedelemforrása
Szapolyai János királysága és az Erdélyi fejedelemség
- A Sztambulba vezető út: János király és fia állama
- Szapolyai útja a törökhöz
- János király kormányzata
- Magyar Királyságból vazallus fejedelemség
- Igen szűk ösvényen: az Erdélyi Fejedelemség
- Egyesítendő országrészből ellenség
- A fejedelmi politizálás lehetőségei
- Erdély berendezkedésének jellegzetességei
- Az elszakadás előnyei és hátrányai
Mohács utáni társadalmunk és gazdaságunk útkeresései
- A királyság sokszínű társadalma
- A köznemesség tarkasága
- A politizáló nagybirtokosság
- A végvári katonaság
- Polgárok és parasztok
- Közép-Európa éléskamrája
- A kontinens gazdasági vérkeringésében
- Szétdarabolódott ország – szoros gazdasági kapcsolatok
- A városhálózat fejlődésének jellegzetességei
Hon-, hit és nyelvkeresők: Etnikai, vallási és kulturális változások
- Demográfiai és etnikai változások
- Az ország népességének alakulása
- Délszláv bevándorlók tömegei Magyarországon
- Katolikusból protestáns ország
- Európa szellemi vérkeringésében
- A katolikus egyház megújulásának első csírái
- A magyar nyelv első virágkora
- Anyanyelvű irodalmunk első sikerei
- Könyvkiadás magyarul
- Gyarapodó iskolák és értelmiség
Hiábavaló kiútkeresés: a tizenöt éves háború (1591–1606)
- Magyarország első modern háborúja
- Felkelés, rendi bel- és országos polgárháború (1604–1606)
- A magyar történelem sorsfordító másfél évtizede

 
 

© 2010 multimediaplaza.com