apple store link

Új Zrínyiász

apple store link

"Mikszáth a múlt nagy eszményeivel való szembesítés révén leplezte le korának üres, eszménytelen úri közéletét. A főszereplő - a váratlanul feltámadó egykori szigetvári hős - a maga groteszk újkori sorsával gúnyos-keserű tanúvallomást tett a dísztelen jelenről. A világirodalom nagy szatírikusaira emlékeztető művészi ötlet a maga fantasztikumával egymástól távol eső dolgokat rántott együvé, s ebben a kiélezettségben, rendkívüli megvilágításban felötlöttek, kirívóvá váltak az egyébként elfogadott s természetesnek tűnő visszáságok is. Kimutatta, hogy Zrínyiék hajdan hősök lehettek, mert nagy, igaz ügy szolgálatában égett el életük, de kicsinyes viszonyok közt, egy eszménytelen kor fullasztó, szennyes közéletében törvényszerűen nevetségessé és torzzá lesz egykori nagyságuk. Mivel azonban Mikszáth maga sem tudott az úri közélet ürességének határain túltekinteni, végső soron vázlatban maradt az ÚJ Zrínyiász nagy koncepciójú szatírikus körképe: a mű végén egy képzeletbeli ellenséges támadás megint életre hívja Zrínyiben az egykori vitézt, s ő hajdani tettét megismételve hősi halált hal a hazáért. "

(Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői. http://legeza.oszk.hu)

Első rész
1. A PRAELUDIUM
2. AZ ELSŐ HÍREK ÉS A VATIKÁN
3. A HÍRES SZALMALÁNG
4. A PRÓZA
5. RÓZERÉK
6. EGY „KÍNOS” ÜGY

Második rész
7. A POÉZIS
8. AZ ÖNKÉNTES DETEKTÍV
9. A KATASZTRÓFA
10. A PARLAMENT
11. A MEGOLDÁS
12. EPILÓG

A szerző megjegyzései

További ajánlatunk

Összegyűjtött prózai írások
borító: Összegyűjtött prózai írások>
4 899 Ft
Özvegy és leánya
borító: Özvegy és leánya>
690 Ft
A gólyakalifa; Kártyavár
borító: A gólyakalifa; Kártyavár>
590 Ft
Bölcső a hegyek között
borító: Bölcső a hegyek között>
2 290 Ft
Az igazi
borító: Az igazi>
2 290 Ft
Gyilkosok
borító: Gyilkosok>
490 Ft
Beszterce ostroma
borító: Beszterce ostroma>
690 Ft
Szent Péter esernyője; Beszterce ostroma
borító: Szent Péter esernyője; Beszterce ostroma>
990 Ft

Hasznos holmik