• ISBN:
  ISBN 978-963-09-6969-7
 • SOROZAT:
  Magyarország története
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

Forradalom és szabadságharc

1848-1849

Olvass bele!
 • ISBN:
  ISBN 978-963-09-6969-7
 • SOROZAT:
  Magyarország története
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  kb. 160 oldal
apple store link google play link

A kötet felidézi az 1848-as forradalom eseményeit, főbb szereplőit, az újonnan megalkotott áprilisi törvényeket, a megalakuló Batthyány-kormány belpolitikai intézkedéseit, katonapolitikáját és a külső támadások ellen folytatott honvédő háborút, amely a világosi fegyverletételbe torkollott, valamint az ezt követő megtorlásokat.

A Magyarország története című sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Ez a kitűnő, átfogó tudásanyagot nyújtó történelmi alapmű nélkülözhetetlen segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze. A kötetek rendkívül gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

„A Kossuth Kiadó magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven még soha nem jelent meg. A szerzők, az adott korszak avatott ismerői közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalást nyújtanak mindazoknak, akik múltunk megismerésére törekszenek. A kiváló történészek magas színvonalú munkái páratlan élménnyel ajándékozzák meg azokat, akik elolvassák e köteteket.” Romsics Ignác akadémikus, történész, a sorozat főszerkesztője.

A sorozat kötetei:

1. Őstörténet és honfoglalás
2. Államalapítás 970-1038
3. Pogánylázadások és konszolidáció 1038-1196
4. Nagy uralkodók és kiskirályok a XIII. században
5. Az Anjouk birodalma 1301-1387
6. Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437
7. A Hunyadiak kora 1437-1490
8. Mohács felé 1490-1526
9. Az ország három részre szakadása 1526-1606
10. Romlás és kiútkeresés 1606-1703
11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711
12. Megbékélés és újjáépítés 1711-1790
13. A nemzeti ébredés kora 1790-1848
14. Forradalom és szabadságharc 1848-1849
15. Neoabszolutizmus és kiegyezés 1849-1867
16. A dualizmus kora 1868-1914
17. Világháború és forradalmak 1914-1919
18. A Horthy-korszak 1920-1941
19. A második világháborúban
20. Demokráciából diktatúrába 1944-1956
21. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
22. A Kádár-korszak 1956-1989
23. A Harmadik Magyar Köztársaság 1989-2007
24. Időrendi áttekintés

Az e-könyv a Kossuth Kiadó által 2010-2011-ben nyomtatásban kiadott Magyarország története című nagysikerű könyvsorozata azonos című kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül.

Tartalomjegyzék
A forradalom és az átalakulás
- Az utolsó rendi országgyűlés és az európai forradalmak
- Pozsony és Pest márciusa
- A törvényesített forradalom – az áprilisi törvények rendszere
A Batthyány-kormány működése, 1848. április 11.–szeptember 11
- A kormány
- A kormány belpolitikája
- A kormány külpolitikája
- A kormány katonapolitikája
- A nemzetiségek mozgalmai
Az önvédelmi háború
- Jellačić támadása
- A katonai ellenforradalom és az ellenállás megszervezése
- Az Országos Honvédelmi Bizottmány működése
- Windisch-Grätz támadása
A függetlenségi háború
- 1849 tavasza
- A Szemere-kormány működése
- Az orosz intervenció
- Az emigráció és a megtorlás
- Utószó

További ajánlatunk

Kihívások, kockázatok, válaszok
borító: Kihívások, kockázatok, válaszok>
1 699 Ft
Ismeretlen Trianon
borító: Ismeretlen Trianon>
3 490 Ft
A Munkásőrség
borító: A Munkásőrség>
3 490 Ft
A Seuso-kincs
borító: A Seuso-kincs>
790 Ft
A Horthy-korszak
borító: A Horthy-korszak>
990 Ft
55 meghökkentő eset a magyar történelemből
borító: 55 meghökkentő eset a magyar történelemből>
2 990 Ft
Magyarok
borító: Magyarok>
1 990 Ft
Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július – 1919. március
borító: Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 1914. július – 1919. március>
1 290 Ft

Hasznos holmik